U bent hier

Werkgroepen

Knotwerkgroep

Een enthousiaste groep 'knotters' is ‘s winters actief met het knotten van wilgen. Heerlijk werk en bovendien noodzakelijk voor het behoud van de knotwilg!
Coördinatie: Harry van de Warenburg (T: 0345 - 51 43 58; E: knotcoor(apestaartje)nvwc.nl)

Vogelwerkgroep

De Vogelwerkgroep bestaat uit zo’n 15-20 leden, qua niveau variërend van beginner tot 'professional'. Iedereen met serieuze belangstelling voor vogels kan deelnemen aan de vogelwerkgroep.
Elk najaar kiezen we welke tellingen het volgende jaar uit worden gevoerd. We sluiten niet alleen aan bij landelijke tellingen, maar voeren ook eigen onderzoeken uit. Zo doen we onderzoek naar broedende steenuilen en boerenzwaluwen, tellen we de najaarstrek en voeren we ’s winters een roofvogeltelling uit. In het najaar komen leden wekelijks naar de Telpost komt om van vogels te genieten.......en tussendoor ook even gezellig bij te praten.
Coördinatie vogelwerkgroep: Gerrit-Jan Klop (T: 06-51148642;

Nestkastenwerkgroep

Deze werkgroep is gelieerd aan de vogelwerkgroep en de klusgroep. Voor sommige vogelsoorten is er te weinig natuurlijke nestgelegenheid. Om hier iets aan te doen onderhoudt en controleert de nestkastenwerkgroep tientallen kasten in de omgeving van en in Culemborg. Het gaat hierbij om nestkasten voor torenvalk, kerkuil, bosuil en steenuil. Uiteraard houden we de broedresultaten bij en ringen we de jonge vogels samen met officiële ringers. Tevens is er contact met andere nestkastengroepen.
Coördinatie: Cees van Appeldoorn en Gerrit van Utrecht; E: nestkastcoor(apestaartje)nvwc.nl)

Insectenwerkgroep

De insectenwerkgroep heeft een tiental actieve leden die enthousiast op zoek gaan naar insecten in de omgeving. Naast dagvlinders en libellen inventariseren we ook nachtvlinders met een speciale lamp.
Sprinkhanen, kevers en niet-insecten zoals spinnen hebben eveneens onze belangstelling. Om de trends te volgen wordt ‘s zomers tweewekelijks op een aantal vaste routes geteld.
Onze kennis van dagvlinders en libellen is weergegeven in twee prachtige boekjes: 'Vlinderen tussen Lek en Linge' (1998) en 'Libellen tussen Lek en Linge' (2008).
Coördinatie insectenwerkgroep: Karin Verspui (T: 0345 – 57 41 23; E: insectencoor(apestaartje)nvwc.nl).
Vragen over insecten kunnen ook worden gesteld aan: Annette van Berkel (T: 0345 - 53 16 89).

Plantenwerkgroep

De plantenwerkgroep doet onderzoek naar het voorkomen van vooral hogere planten en paddestoelen.
Werkgroep heeft zich vanaf 2019 weer heropgericht. Er zijn nu 13 leden. Nieuwe leden van binnen en buiten de NVWC zijn van harte welkom.
Coördinatie: Bram Schenkeveld (E: post(apestaartje)nvwc.nl)

Jeugdgroep

De jeugdactiviteiten van de NVWC kenmerken zich door de sleutelwoorden er op uittrekken, naar buiten gaan! Elke keer staat een ander natuurthema centraal. De verschillende NVWC-werkgroepen helpen daarbij. Vanaf de Steenuil stappen we regelmatig op de fiets om roofvogels te gaan tellen of waterdiertjes te gaan bekijken. Ook gaan we regelmatig in en om de Steenuil aan de slag; daar is namelijk ook van alles te ontdekken.
De jeugdactiviteiten zijn bedoeld voor kinderen tussen de 8 en 12 jaar en vinden elke 2 à 3 weken plaats op zaterdag.
Coördinatie: Winny Verdouw (E: jeugdcoor(apestaartje)nvwc.nl)

Zoogdierenwerkgroep

De zoogdierenwerkgroep maakte lang deel uit van de NVWC, maar was na vertrek van een enthousiaste voortrekker ter ziele. Vanaf 2016 zijn wij weer gestart. Er zijn momenteel 8 leden. Er wordt thans o.a. onderzoek gedaan met cameravallen, muizenvallen en batdetectors.
Coördinatie: Jurgen Geven (E: zoogdierencoor(apestaartje)nvwc.nl)

Kampwerkgroep

De kampwerkgroep probeert jaarlijks een voorjaarskamp en een najaarskamp te organiseren. Men inventariseert belangstelling en neemt bij voldoende belangstelling actie om tot een kamp te komen. Soms is dit kamperen, soms ook met huisjes of groepsverblijf.
Trekkers hiervan zijn: Yme Jan Bosma en Ruud Post. (E: post(apestaartje)nvwc.nl)

Klusgroep

De klusgroep is iedere woensdagmorgen tussen 9 en 12 uur actief in en om onze ruimte aan de Steenovenslaan. Er wordt opgeruimd in en om het gebouw, klussen aan het gebouw/de berging uitgevoerd. Er worden nestkasten onderhouden en gemaakt. Hiernaast onderhouden wij de natuurtuin bij het gebouw. Ieder lid is welkom op woensdagmorgen.
Het kan ook een gelegenheid zijn om even een praatje te maken en bijvoorbeeld een kopje koffie/thee te drinken. Er zijn gemiddeld iedere week zo'n 5 tot 10 klussers aanwezig.
Coördinatie/koffiebeheerder: Frans Waroux tel: 0345-515393 (E: kluscoor(apestaartje)nvwc.nl)