U bent hier

Tichelterrein Buren

Diverse percelen met graslanden, meidoornhagen en kleiputten, gelegen ten zuidoosten van Buren langs de Hennisdijk. De terreinen liggen op een oude rivieroeverwal, die gedeeltelijk is afgegraven ten behoeve van de baksteenindustrie. Het gebied is bekend om zijn bijzondere plantengroei, met onder andere grote keverorchis en moeraswespenorchis. Door het gebied lopen diverse wandelpaden. Een van de kleiputten wordt gebruikt als zwemvijver.

Kaart: