U bent hier

Atlas

Op 1 december 2012 is het veldwerk van start gegaan voor de nieuwe 'Atlas van de Nederlandse Vogels'. Ook NVWC'ers doen belangenloos mee aan deze landelijke Sovon-telling. Het is de bedoeling om van 2012 tot en met 2015 alle 1685 atlasblokken (5 x 5 km) systematisch in winter- en broedseizoen te tellen. In combinatie met de 'gewone' tellingen (rivierentelling; broedvogeltellingen BMP; PTT; Meetnet Urbane soorten) kan zo een betrouwbare indicatie gegeven worden van aantallen, verspreiding en veranderingen in de Nederlandse vogelstand.

De Culemborgse tellingen (ruim genomen 9 atlasblokken) worden gecoördineerd door Theo Boudewijn, Louis van Oort en Mark Collier.
Op deze pagina worden met enige regelmaat telverslagen geplaatst.
Kijk voor meer informatie en de eerste verspreidingskaarten op www.sovon.nl/vogelatlas (tabblad resultaten).
Klik hier voor de telimpressie seizoen 2012/2013.

Leeswijzer:

  • Atlasblok: een vierkant van 5 bij 5 km, waar in alle leefgebieden gezocht wordt naar de voorkomende vogelsoorten.
  • Kilometerhok: een vierkant van 1 x 1 km, waar systematisch gedurende 55 minuten vogels worden geteld.
  • Punt(telling): plek in het midden van een km-hok, waar gedurende vijf minuten alle waargenomen vogels worden geteld (geturfd of ingetekend).
dinsdag 1 juli 2014

Atlastellers flink aan de bak - met resultaat!
Lees verder op de Atlastelpagina en smul van de telbelevenissen van o.a. Louis van Oort

zondag 29 juni 2014

De laatste twee km-hokken van 38-38 geteld. In km-hok 25 zat een zingende Cetti's zanger. Een gele kwikstaart achter Put Rietveldseweg in de punttelling. En daar ook fuut met jongen.

zondag 29 juni 2014

Aanvullende informatie van lokale tellers brengt het aantal vastgestelde broedvogelsoorten van atlasblok 38-38 (omgeving Schoonrewoerd, Hei- en Boeicop) op 90. Dat is acht soorten hoger dan tijdens het vorige atlasonderzoek (1998-2000).

zondag 8 juni 2014

Een aanvullende nachtronde voor atlasblok 38-38 leverde Cetti's zanger, een roepende kwartel op een nieuwe locatie, twee bosuilen en op twee plaatsen fiepende ransuilenjongen op. Dat brengt het aantal soorten op 87.

zondag 25 mei 2014

Zoals ik vorige week al zei, dit zijn dé weken om extreem vroeg je bed uit te komen voor inventarisaties: alle zomergasten zijn terug, de vroege broeders hebben al jongen en de meeste soorten zingen nog volop.

zondag 18 mei 2014

Omdat het een stralende dag beloofde te worden, besloot ik zondagmorgen 18 mei belachelijk vroeg op te staan (5 uur) om ‘mijn’ twee kilometerhokken te tellen voor de vogelatlas.

zaterdag 17 mei 2014

Het was weer heerlijk om te tellen. Ook onze 4e telling verliep bij uitermate prettig weer!

zaterdag 3 mei 2014

Op 20 en 21 april zijn er verschillende beflijsters gezien tijdens trek- en atlastellingen.
Vijfde duinpieper ooit en eerst voorjaars Europese kanarie gezien!

zondag 27 april 2014

(Annette van Berkel)

maandag 21 april 2014

Even voor half zeven stap ik op de fiets. Het is heerlijk zacht, weinig wind en het zonnetje komt zo op. Prachtig weer voor de laatste kilometerhoktelling van de eerste telronde in blok 38-38. Alle vogels zingen uit volle borst.

Pagina's

Abonneren op Atlas