Onder een toch redelijk stralende zon werkten op dinsdag 3 en donderdag 5 maart groep 8-leerlingen van de Culemborgse basisscholen enthousiast in het griendcompiex 'Vretstrooi’ aan de Zeedijk. Door het griend te onderhouden zorgen ze voor hun natuurlijke omgeving en de planten en dieren die daar leven. Elk jaar organiseert Natuur- en Milieueducatie Culemborg deze ‘Natuurfeestdagen' als alternatief voor de ‘Boomfeestdag’. Dit in samenwerking met Staatsbosbeheer, de NVWC en de gemeente Culemborg. Leerlingen gingen gewapend met takkenschaar en boomzaag aan de slag.

In deze Tsjielp!!, de nieuwsbrief van Natuur- en Vogelwacht Culemborg e.o.voor de maand maart, de vaste rubrieken met interessante natuurwaarnemingen, berichten van het bestuur en andere natuur- en milieuorganisaties en allerlei korte berichtjes met links naar meer informatie.

Uiteraard kan iedereen, lid of geen lid van de NVWC onze website bezoeken en alles wat daarop te vinden is bekijken. Wil je zelf foto’s of nieuwsberichten plaatsen, dan moet je je als geregistreerd gebruiker aanmelden. Dat is alleen mogelijk voor leden van de NVWC.

Door het collectief Redichemse Waard is onderstaande oproep op Facebook geplaatst.
Zaterdag 7 maart 2020 is iedereen uitgenodigd om te helpen bij het planten van bomen en struiken in de Redichemse Waard. We starten om 10.00 uur bij het strand van de Afgraving. Voor alle hulp is er iets te drinken en een versnapering. Er zijn vrijwilligers aanwezig u op weg helpen en informatie geven. We hopen rond 14.00 klaar te zijn en maken er een gezellige dag van. Denk aan stevige schoenen, warme kleding en neem als u kunt zelf een schep mee. Wij zullen ook voor een aantal scheppen zorgen.

Wie wil er a.s. donderdag 5 maart 1 dagdeel of 2 dagdelen kleine groepjes groep-8-leerlingen begeleiden bij het snoeien in een griend?

Vogels in de buurt: Voorjaar kijkt voorzichtig om een hoekje

Al een aantal weken zingen de merels en zanglijsters in de ochtend. Langs de Lek zijn de scholeksters terug en ook zijn de eerste grutto's alweer gezien. Kortom: het voorjaar kijkt voorzichtig om een hoekje.

We kunnen de boomklevers en baltsende grote bonte spechten in de Plantage gaan zoeken of op zoek gaan naar de eerste zomertaling. Wat we gaan doen bepalen we pas op zaterdagochtend.

Om 9:00 uur stappen we op de fiets bij De Steenuil, Steenovenslaan 20, Culemborg. Voor meer info: e-mail naar Gerrit Jan Klop, gjklop@gmail.com.

Op 24 april wordt het boek 'Bescherming van Biodiversiteit, een weerbarstige uitdaging' gepresenteerd in het Natuurmuseum in Tilburg. Het eerste exemplaar wordt overhandigd aan Alex Brenninkmeijer, voormalig ombudsman van Nederland. Het onderwerp van het boek is met de PAS uitspraak en de stikstofcrisis actueler dan ooit. In het boek wordt niet alleen geanalyseerd wat er fout gaat in het beleid op dit terrein, maar er worden ook aanzetten gegeven voor succesvolle acties op dit gebied. Het boek is dan ook van groot belang voor iedereen..

Jeugdactiviteit: Sterrenavond

Eigenlijk was het plan om met de kinderen van de jeugdgroep naar de Sterrenwacht in Utrecht te gaan, maar dat is helaas niet gelukt. We proberen het volgend jaar nog maar eens. Toch houden we wel een sterrenavond! We hopen op mooi helder weer, maar op zaterdag 15 februari gaan we in ieder geval iets doen op sterrengebied. Dus ook als het slecht, vies weer is. We komen dit keer op zaterdag pas om 19:00 uur bij elkaar in ons clubgebouw. Het moet wel een beetje donker zijn.

De knotwerkgroep van de NVWC heeft deze winter het onderhoud ter hand genomen van het elzenbosje langs de Diefdijk, op de hoek van de Prijsseweg. Met dit cultuurhistorisch hakhoutbeheer is, na jarenlange aftakeling en vernieling van deze waardevolle en markante landschapselementen, het duurzaam behoud ingezet. Op de zaterdagen 16 november en 1 februari hebben een vijftiental vrijwilligers de elzenstobben gesnoeid en het hout afgevoerd en langs de rand van het bosje gelegd.

Knotwilgen snoeien zaterdag 29 februari 2020

De laatste snoeidag van dit winterseizoen gaat de werkgroep de vrijwilligers ondersteunen die zich bezighouden met vrijwillig landschapsbeheer in de armenboomgaard en uiterwaarden bij Werk aan het Spoel.
De knotwilgen rondom de boomgaard zijn toe aan een snoeibeurt. Dit zal niet in een zaterdag kunnen. Verwachting is dat wij in het najaar (november/december) nog een dag hier aan het werk zijn.
Hout kan worden meegenomen, restant wordt te zijner tijd versnipperd.

Pagina's

Abonneren op Natuur- en Vogelwacht Culemborg e.o. RSS