In de laatste bestuursvergadering is afgesproken, dat het ivm corona, toch niet verantwoord is om een grootschalig feest te geven. Ook de lezingen kunnen we voorlopig nog niet laten doorgaan. Wel is afgesproken om met de werkgroepen in gesprek te gaan om te proberen meer buitenactiviteiten op de agenda te krijgen zoals excursies etc.
Erg jammer van het feest, maar indien mogelijk gaan we er volgend jaar opnieuw voor.

Werkzaamheden: knotten van wilgen, verzamelen en afkorten van afgezaagde takken; onderhoud aan diverse andere landschapselementen

Vrijwel vanaf de start van de NVWC nu 45 jaar geleden, verricht de knotwerkgroep van de NVWC onderhoud aan knotwilgen in de omgeving van Culemborg. Al die tijd draagt deze werkgroep bij aan het behoud van knotwilgen, die zo kenmerkend zijn voor het landschap in onze omgeving. We zouden graag door willen gaan met deze belangrijke taak.

Fietsroute Eendenkooien West Betuwe

Op woensdag 1 juli j.l. is het eerste exemplaar van de Fietsroute Eendenkooien overhandigd aan dhr. Rutger van Stappershoef, wethouder recreatie, toerisme en cultuur van de Gemeente West Betuwe.

De overhandiging vond plaats in de schaapskooi op Natuurbeleving Leidsche Hoeven, in Tricht. De overhandiging werd gedaan door eendenkooi kenner Jan Taat, mede in zijn functie als coördinator Natuur en Eendenkooien in het natuurgebied de Leidsche Hoeven.

Tussen het Werk aan het Spoel en Fort Everdingen ligt een interessant stukje uiterwaard met veel fluviatiele flora. Dat willen we met de Plantenwerkgroep nader gaan bekijken. U bent van harte welkom en we verzamelen ‘s avonds om 19.00 uur bij de fietsenstalling van het Werk aan het Spoel.
Goilberdingerdijk 40. 4106LC Culemborg.

Insectenexcursie Zuiderlingedijk

Op zondag 9 augustus gaat de insectenwerkgroep op zoek naar libellen, vlinders en
andere insecten in gebied, niet zo ver van Culemborg.
In het mooie natuurgebied aan de Zuiderlingedijk in Acquoy kunnen we bij mooi weer
veel insecten aantreffen. Wil je mee met deze excursie, dan kan dat, graag!
We gaan met eigen vervoer en houden tijdens de excursie 1,5 m afstand van elkaar.
Om 13:00 uur vertrekken we v.a. De Steenuil, Steenovenslaan 20, Culemborg.
Om 13.30 uur verzamelen we op de Parkeerplaats Meerdijk, Kerkweg 23A, 4151 BS

In dit zomerse dubbelnummer van de Tsjielp!! voor juli en augustus is te zien dat het weer bruist van de activiteiten. Met inachtneming van de 1,5 meter is er veel mogelijk in de buitenlucht. Het is leuk om te zien dat de jeugdgroep en hun begeleiders er ook weer zin in hebben. Ze hebben al twee leuke activiteiten achter de rug en ook in juli en augustus hopen we op veel belangstelling. In de volgende Tsjielp!! meer over onze jubileumdag op 12 september.

Gisteren heeft Tom Kompier een mannetje van de gaffelwaterjuffer (Coenagrion scitulum) in het Tichelterrein van Buren waargenomen. Deze zeldzame juffer was nog nooit eerder binnen ons werkgebied gezien. De gaffelwaterjuffer komt sinds 2007 in Nederland voor. De verspreiding was eerst beperkt tot Zeeland maar later waren er ook waarnemingen uit Limburg en Noord-Brabant.

Jeugdactiviteit: Dagvlinders in de Baarsemwaard

Het voorjaar van 2020 was bijzonder. Door de coronacrisis leek het leven even stil te
staan. Gelukkig werden we wel getrakteerd op prachtig weer, nog nooit scheen de
zon zoveel. We gaan kijken of de rust goed is geweest voor de vlinders in de
Baarsemwaard. Kars Veling van De Vlinderstichting kan ons hier alles over vertellen.
Mocht je zelf een vlindernetje hebben, neem die zeker mee!
Winny en Maartje kijken uit naar 11 juli, graag opgeven via jeugdcoor@nvwc.nl.

Excursie Baarsemwaard: Op zoek naar (huidjes van) de rivierrombout

Excursie Baarsemwaard: Op zoek naar (huidjes van) de rivierrombout Twee jaar geleden hebben we met de insectenwerkgroep al eens een blik geworpen op de rivierrombouten aan de noordzijde van de Lek. De Steenwaard is een bekende locatie, waar ieder jaar wel rivierrombouten worden gezien. Ook aan "onze" kant van de Lek komt de rivierrombout voor, maar het aantal waarnemingen is nooit zo groot. Reden temeer om dit jaar eens goed naar (huidjes van) deze soort te zoeken in de Baarsemwaard.

Pagina's

Abonneren op Natuur- en Vogelwacht Culemborg e.o. RSS