Meer natuur op de Volencampen? De Volencampen is het graslandgebied tussen de vier dreven in Culemborg, vlakbij het centrum. Vroeger schijnt dit gebruikt te zijn om de paarden van het kasteel te weiden, want het ligt vlakbij de kasteeltuin. Het gebied is van ons allemaal, want eigendom van het Rijk. Enige jaren is het in beheer geweest bij Geldersch Landschap & Kasteelen, maar de laatste jaren wordt het door de Rijksvastgoeddienst verpacht aan een agrariër. Het gebied wordt regelmatig geïnjecteerd met mest en de natuurwaarden zijn er niet erg hoog.

Meer natuur op de Volencampen? De Volencampen is het graslandgebied tussen de vier dreven in Culemborg, vlakbij het centrum. Vroeger schijnt dit gebruikt te zijn om de paarden van het kasteel te weiden, want het ligt vlakbij de kasteeltuin. Het gebied is van ons allemaal, want eigendom van het Rijk. Enige jaren is het in beheer geweest bij Geldersch Landschap & Kasteelen, maar de laatste jaren wordt het door de Rijksvastgoeddienst verpacht aan een agrariër. Het gebied wordt regelmatig geïnjecteerd met mest en de natuurwaarden zijn er niet erg hoog.

In de Redichemse waard heeft de boer een strook langs het grasland niet mee gemaaid en daar staan fantastisch veel bloeiende planten als kattenstaart en heelblaadjes. Heel goed voor de bestuivers als vlinders, bijen en zweefvliegen die nu nog actef zijn en voedsel (nectar) en stuifmeel nodig hebben.
Complimenten, mede namens de insecten!

Er zijn de komende maanden veel activiteiten, alles komt weer op gang, zoals u kunt lezen in de Tsjielp!! van september. In verband met corona dient u vaak wel te reserveren, ook bij gratis activiteiten. Dat geldt bijvoorbeeld voor de jaarvergadering en lustrumborrel van de NVWC. Komt u ook?

Slootjescheppen in de Zump met de jeugdgroep

De zomervakantie is voorbij. De scholen gaan weer beginnen. En de jeugdafdeling van de NVWC gaat a.s. zaterdagmiddag ook weer starten. We willen met jullie gaan schepnetten in de Zump. Daar kan je veel vangen.

Trek je oude kleren en laarzen aan. Wij zorgen voor schepnetten en bakjes, drinken en iets lekkers. Vorige keer regende het zo, maar wat gingen jullie goed door! Echte buitenkinderen! Zaterdag ziet het weer er veel beter uit.

Biodiversiteitsmarkt Culemborg 4 september

Samen met inwoners en diverse lokale partijen organiseert de gemeente Culemborg op zaterdag 4 september een biodiversiteitsmarkt. Deze markt is op de Varkensmarkt in Culemborg van 10.00 tot 13.00 uur. Het doel is om u als inwoner van Culemborg te informeren en te inspireren over vergroening en biodiversiteit. Vergroenen is belangrijk. Waarvoor we het doen is ook duidelijk: hitte, wateroverlast en voor de bloemetjes en de bijtjes. Maar waar moet u beginnen? Wat is wel goed om te doen en wat niet? We helpen u daar graag bij tijdens de biodiversiteitsmarkt op zaterdag 4 september.

Nachtvlindernacht natuurlijk ook in Culemborg

Op 3 en 4 september organiseert De Vlinderstichting weer de Nationale Nachtvlindernacht en op tientallen plekken in het land kunnen belangstellenden genieten van de boeiende wereld van de motten.

Ook wij doen natuurlijk mee! We zullen op vrijdagavond 3 september bij de Steenuil een laken met lamp opstellen en in de omgeving zal er worden gestroopt. Bomen krijgen een klodder heerlijke zoete en alcoholische stroop en we kijken in de loop van de avond welke vlinders er op afkomen.

B&W CULEMBORG KAARTEN PRAKTIJKEN RIJKSVASTGOEDDIENST AAN BIJ STAATSSECRETARIS
Burgemeester en Wethouders van Culemborg hebben in een brandbrief aan Staatssecretaris Knops de praktijken van Rijksvastgoeddienst (beter bekend als Dienst der Domeinen van de Nederlandse staat) aangekaart. Daarin dringen zij aan op ‘goed beheer’ van 12 hectare grasland middenin een woonwijk.
Deze graslanden, De Volencampen geheten, hebben een unieke cultuur-historische waarde en grote potentie voor natuurinclusief beheer.

Vleermuisavond in de Schaapskooi van de Vijfheerenlanden

Op vrijdagavond 27 augustus organiseert de Natuur en Vogelwacht de Vijfheerenlanden een
vleermuizen avond in en rondom de Schaapskooi. U kent ze vast wel, de schimmen
in de schemering. Als in het vroege voorjaar de temperatuur weer oploopt
worden de vleermuizen wakker uit hun winterslaap en scheren bij de schemering
als schimmen door de tuin. Hoewel vleermuizen beschermd zijn lopen ze wel
gevaar, o.a. omdat wij onze spouwmuren zo ijverig isoleren. De Liniewacht heeft
als doel om de vleermuizen bij breed publiek onder de aandacht te brengen.

Pagina's

Abonneren op Natuur- en Vogelwacht Culemborg e.o. RSS