Vogels in de buurt: Nieuwe soorten in november

De massale najaarstrek is alweer grotendeels voorbij. Laten we gaan kijken welke
soorten we kunnen vinden die er eigenlijk begin oktober
nog niet waren maar nu wel. Denk aan de keep,
kramsvogel, koperwiek en smient.
Om 9:00 uur vertrekken we per fiets vanaf het grote
plein voor De Steenuil, Steenovenslaan 20, Culemborg.
Neem een verrekijker mee.
Voor meer info een mailtje naar gjklop@gmail.com.
Aanmelden mag, maar hoeft niet.
Eerstvolgende data: 6 november en 4 december.

Paddenstoelexcursie in de Plantage

Hans Kunstman is weer bereid gevonden om namens de plantenwerkgroep een paddenstoelexcursie te gidsen en wel in de Plantage aan de Wilhelminadreef, zaterdagmorgen 30 oktober 10.00 uur, verzamelen aan de meer zuidelijke van de beide ingangen. De Plantage is een oud kleibos, en dat brengt altijd bijzondere paddenstoelen met zich mee. Hans belooft ons: witte en zwarte kluifzwammen, witte en gele knotsjes, aardtongetjes, gele hertenzwammen en de zeldzame Eikenweerschijnzwam en wie weet wat nog meer.

Knotwerkgroep NVWC weer van start!

Eindelijk, na een jaar niet snoeien, mogen wij weer!
De laatste snoeidag, februari 2020, begaf de kettingzaag
het. Na beraad met het bestuur van de NVWC is besloten
om een elektrische zaag aan te schaffen, bekostigd door
giften van de uitgave van het jubileumboekje van de
NVWC. Enkele oproepen hebben geleid tot een aantal
belangstellenden voor onze werkgroep en het vrijwillig
landschapsonderhoud. Ook wordt er naar meer
samenwerking gekeken met andere vrijwilligersgroepen in
de regio, o.a. met het collectief Redichemse Waard.

Door de versoepelingen van de coronamaatregelen wordt het voor ons als vereniging weer mogelijk om lezingen te organiseren.
Omdat wij een lezing zonder koffie en thee (e.d.) ondenkbaar vinden, verplichten wij ons zelf om onze gasten ouder dan 14 jaar te controleren middels een coronatoegangsbewijs. Toegang alleen via een Corona Check. Een negatieve testuitslag via testen voor toegang passen wij niet toe!

We konden in september genieten van een prachtige nazomer, maar zo langzamerhand doet de herfst zijn intrede. Dat is ook te merken aan de onderwerpen in deze Tsjielp!! van oktober: spinnen, paddenstoelen en trekvogels. En......de lezingen starten weer!

Na een jaar stilstand vanwege corona en daaraan verbonden beperkingen zijn er plannen voor herstart komend winterseizoen
Met het bestuur van de NVWC is gesproken over enkele bijkomende problemen waarvan het stuk gaan van de kettingzaag een item was.
Reparatie is gezien ouderdom van de zaag bijna niet mogelijk en een kostbare aangelegenheid. Inmiddels is er groen licht voor aanschaf van een nieuwe
elektrische kettingzaag. Aanschaf kan mede worden gedaan vanuit de opbrengst van het jubileumboekje.

Het is weer pruimentijd. De laatste bomen hangen nog vol met heerlijke kwetsen ( een heel oud pruimenras die je op meerdere plekken in Culemborg kunt plukken) De afgelopen dagen hebben wij flink wat geplukt en ja dan bederft er zo nu en dan wel eens een pruim.
Weggooien ho maar!! De vlinders lusten wel zo'n gistend mousserend fruithapje. En masse komen de vlinders op dit lekkers in onze tuin af. Vandaag 20 atalanta's tegelijk en een gehakkelde aurelia en een dagpauwoog.

We werden als Natuur- en Vogelwacht benaderd door de boeren die hun koeien in de Baarsemwaard hebben lopen. Melkveehouders Gert-Jan en Arjen Kool zijn biologische boeren en proberen dus zo min mogelijk gifstoffen te gebruiken. Al vroeg in de zomer zitten er vliegen op de koeien. Een te groot aantal geeft overlast aan de dieren, vormt een risico op ziekte en verhindert de hygiënische winning van melk. In de gangbare én biologische rundveehouderij mogen vliegen bestreden worden met chemische vliegenmiddelen op de koe.

Pagina's

Abonneren op Natuur- en Vogelwacht Culemborg e.o. RSS