Het is weer pruimentijd. De laatste bomen hangen nog vol met heerlijke kwetsen ( een heel oud pruimenras die je op meerdere plekken in Culemborg kunt plukken) De afgelopen dagen hebben wij flink wat geplukt en ja dan bederft er zo nu en dan wel eens een pruim.
Weggooien ho maar!! De vlinders lusten wel zo'n gistend mousserend fruithapje. En masse komen de vlinders op dit lekkers in onze tuin af. Vandaag 20 atalanta's tegelijk en een gehakkelde aurelia en een dagpauwoog.

We werden als Natuur- en Vogelwacht benaderd door de boeren die hun koeien in de Baarsemwaard hebben lopen. Melkveehouders Gert-Jan en Arjen Kool zijn biologische boeren en proberen dus zo min mogelijk gifstoffen te gebruiken. Al vroeg in de zomer zitten er vliegen op de koeien. Een te groot aantal geeft overlast aan de dieren, vormt een risico op ziekte en verhindert de hygiënische winning van melk. In de gangbare én biologische rundveehouderij mogen vliegen bestreden worden met chemische vliegenmiddelen op de koe.

Meer natuur op de Volencampen? De Volencampen is het graslandgebied tussen de vier dreven in Culemborg, vlakbij het centrum. Vroeger schijnt dit gebruikt te zijn om de paarden van het kasteel te weiden, want het ligt vlakbij de kasteeltuin. Het gebied is van ons allemaal, want eigendom van het Rijk. Enige jaren is het in beheer geweest bij Geldersch Landschap & Kasteelen, maar de laatste jaren wordt het door de Rijksvastgoeddienst verpacht aan een agrariër. Het gebied wordt regelmatig geïnjecteerd met mest en de natuurwaarden zijn er niet erg hoog.

Meer natuur op de Volencampen? De Volencampen is het graslandgebied tussen de vier dreven in Culemborg, vlakbij het centrum. Vroeger schijnt dit gebruikt te zijn om de paarden van het kasteel te weiden, want het ligt vlakbij de kasteeltuin. Het gebied is van ons allemaal, want eigendom van het Rijk. Enige jaren is het in beheer geweest bij Geldersch Landschap & Kasteelen, maar de laatste jaren wordt het door de Rijksvastgoeddienst verpacht aan een agrariër. Het gebied wordt regelmatig geïnjecteerd met mest en de natuurwaarden zijn er niet erg hoog.

In de Redichemse waard heeft de boer een strook langs het grasland niet mee gemaaid en daar staan fantastisch veel bloeiende planten als kattenstaart en heelblaadjes. Heel goed voor de bestuivers als vlinders, bijen en zweefvliegen die nu nog actef zijn en voedsel (nectar) en stuifmeel nodig hebben.
Complimenten, mede namens de insecten!

Er zijn de komende maanden veel activiteiten, alles komt weer op gang, zoals u kunt lezen in de Tsjielp!! van september. In verband met corona dient u vaak wel te reserveren, ook bij gratis activiteiten. Dat geldt bijvoorbeeld voor de jaarvergadering en lustrumborrel van de NVWC. Komt u ook?

Slootjescheppen in de Zump met de jeugdgroep

De zomervakantie is voorbij. De scholen gaan weer beginnen. En de jeugdafdeling van de NVWC gaat a.s. zaterdagmiddag ook weer starten. We willen met jullie gaan schepnetten in de Zump. Daar kan je veel vangen.

Trek je oude kleren en laarzen aan. Wij zorgen voor schepnetten en bakjes, drinken en iets lekkers. Vorige keer regende het zo, maar wat gingen jullie goed door! Echte buitenkinderen! Zaterdag ziet het weer er veel beter uit.

Biodiversiteitsmarkt Culemborg 4 september

Samen met inwoners en diverse lokale partijen organiseert de gemeente Culemborg op zaterdag 4 september een biodiversiteitsmarkt. Deze markt is op de Varkensmarkt in Culemborg van 10.00 tot 13.00 uur. Het doel is om u als inwoner van Culemborg te informeren en te inspireren over vergroening en biodiversiteit. Vergroenen is belangrijk. Waarvoor we het doen is ook duidelijk: hitte, wateroverlast en voor de bloemetjes en de bijtjes. Maar waar moet u beginnen? Wat is wel goed om te doen en wat niet? We helpen u daar graag bij tijdens de biodiversiteitsmarkt op zaterdag 4 september.

Nachtvlindernacht natuurlijk ook in Culemborg

Op 3 en 4 september organiseert De Vlinderstichting weer de Nationale Nachtvlindernacht en op tientallen plekken in het land kunnen belangstellenden genieten van de boeiende wereld van de motten.

Ook wij doen natuurlijk mee! We zullen op vrijdagavond 3 september bij de Steenuil een laken met lamp opstellen en in de omgeving zal er worden gestroopt. Bomen krijgen een klodder heerlijke zoete en alcoholische stroop en we kijken in de loop van de avond welke vlinders er op afkomen.

Pagina's

Abonneren op Natuur- en Vogelwacht Culemborg e.o. RSS