Even voor half zeven stap ik op de fiets. Het is heerlijk zacht, weinig wind en het zonnetje komt zo op. Prachtig weer voor de laatste kilometerhoktelling van de eerste telronde in blok 38-38. Alle vogels zingen uit volle borst. Langs de N320 zit een appelvink te 'pitten' in een rommelbosje. Dat is een leuke binnenkomer. De grens van het atlasblok ligt bij de Zandput Rietveldse weg. Eenmaal de snelweg A2 over barst het van de fitissen en mag ik de eerste blauwborst en sprinkhaanzanger van de ochtend aantekenen. Op de net ingezaaide maispercelen zijn volop kieviten aan het baltsen.

Mario Huizinga wist met zijn digiscoopcombinatie het ooievaarpaar van Zijderveld af te lezen. Hun nest zit pal langs de provinciale weg naar Geldermalsen. Ooievaar 8849 is geringd op 12 juni 2008 in de buurt van Deventer, te weten Epse (Gelderland). Ooievaar 8953 is als nestjong geringd nabij Zegveld op 3 juni 2008. Het jonge paar, ooievaars starten pas na 3 of 4 jaar met broeden, is dus van gelijke leeftijd. Vermoedelijk hebben ze vanaf 2011 dit nest bezet.

20 en 9 april 2014: Drie geringde ooievaars afgelezen
Lees verder op de kleuring steltloperpagina

Er foerageren twee geringde kluten zij aan zij in de Everdingerwaard. (Mario Huizinga).

Op 2 maart jl. telde ik aan het eind van de middag 91 grutto's in de Everdingerwaard. Helaas waren er geen gekleurringde dieren te onderscheiden. Op de website Kening fan e greide was te zien dat de zendergrutto's nog allemaal in Spanje en Portugal zaten.
 

Pagina's

Abonneren op Natuur- en Vogelwacht Culemborg e.o. RSS