Een feestelijk nummer met extra veel foto's, want mei is onze jubileummaand! Bekijk het jubileumprogramma met voor leden in de eerste week van mei een kamp in natuurgebied La Brenne in Frankrijk en voor iedereen een dag vol activiteiten op zaterdag 30 mei rond Werk aan het Spoel. U vindt de Tsjielp op de Publicatiepagina, maar ook hier.

Hoewel het een mooie Koningsdag was, maakte de wind en de temperatuur dat het behoorlijk fris aanvoelde.
In de Steenwaard is echter een strook die aan de noordkant beschermd door bosschages en vanuit het zuiden de gehele dag na 10 uur beschenen wordt. Daarin was de gevoelstemperatuur vanmiddag zo'n 20+ graden.Jurgen Geven en ik noemen het strookje dan ook 'de oven'.
Ook vandaag leverde een uurtje heen en weer lopen langs deze warme insectenroute leuke waarnemingen op: tientallen kleine (geaderde) witjes, gehakkelde aurelia's, bonte zandoogjes,

Nog maar een weekje en dan zitten we met 25 NVWC-ers in het prachtige La Brenne. Een geweldig gebied, dat weten we nog van de vorige jubileumkampen in 2005 (waarvan hierbij wat foto's) en 1995. Niet alleen zijn er enorm veel vogels, maar ook dagvlinders, libellen, reptielen en amfibieën en planten zijn er in overvloed en in heel veel soorten. Dan het landschap met wel 1000 meertjes en meren, poelen en plasjes, de bloemrijke graslanden, houtwallen en heggen, het kan niet op.

Er volgt zeker een verslag hier als we weer terug zijn!

Altijd wat te beleven bij een bijenblok. Nu zijn de rosse metselbijen volop aanwezig, maar dus ook hun parasieten, zoals mijten, die meeliften met mannetjes en zo bij de vrouwtjes terecht komen. Dan komen ze vanzelf in de nieuwe nestjes en zo zijn ze er ook volgend jaar weer! Slimme beestjes. Ook het vliegje Cacoxenis indigator zagen we vandaag. Dit is een erg klein vliegje (een beetje een fruitvliegje), die zich heeft gespecialiseerd op die algemene rosse metselbij. Dit allemaal te beleven in de eigen tuin, na het werk (het was 18.30 uur).

Bonte vliegenvanger (foto: Snowmanradio, Wikimedia Commons) is één van de soorten waar we een goede kans op maken tijdens de excursie naar het Leersumse veld. Naast gekraagde roodstaart, boomleeuwerik en fluiter. Zondag 26 april, vertrek om 8.00 uur bij de Steenuil aan de Steenovenlaan. Aanmelden kan via dirkvanopheusden@gmail.com. Er zijn nog 'meerijplaatsen'.

Het libellenseizoen is geopend!
Natuurlijk zijn de bruine winterjuffers 'niet weggeweest'' en zag ik er ook nog eentje gecamoufleerd tegen een takje.
Maar de vuurjuffers zijn toch echt de nieuwe voorjaarsgeneratie.
Zeker 15 zag ik er, zowel bij de kleine als de grote plas..
Soms in het gras, soms in een boomtak vrij dichtbij het water.

Het was niet erg warm, maar wel zonnig en dus waren er erg veel dagvlinders actief dit weekend. Klein geaderd witje, klein en groot koolwitje, oranjetipje, citroenvlinder, boomblauwtje, kleine vos, dagpauwoog, gehakkelde aurelia, atalanta en bont zandoogje.

Vrijdagavond 17 april voor het eerst dit jaar ganachtvlinderd, van 21.00 - 23.00 uur. Het was koud en alleen de variabele voorjaarsuil liet zich zien (2 ex.).

Vandaag is de Tsjielp van april verschenen. Bekijk hem onder 'PUBLICATIES', waar u altijd de laatste drie uitgaven van de Tsjielp aantreft.

Pagina's

Abonneren op Natuur- en Vogelwacht Culemborg e.o. RSS