Prima resultaten voor een late augustustelling: 92 witte en 39 gele kwikken. Krent in de pap: visarend.

Gegevens staan op: trektellen.nl

(Daniël Beuker)

Vandaag heb ik uitgebreid de tijd genomen om trekvogels te tellen. Frisse ochtend, nagenoeg wolkenloos, eind augustus zijn goede ingrediënten voor de nodige gele kwikken, boerenzwaluwen e.d. De gele kwikken stelden me niet teleur. 32 had ik er. De zwaluwen deden het minder, alhoewel ik er meer had… Naast deze te verwachten soorten had ik ook nog een visarend. Deze heeft waarschijnlijk in de Heul of in de nabijheid overnacht en vloog al om 7 uur langzaam stroomopwaarts, nadrukkelijk speurend naar vis. Andere opvallende roofvogels waren 2x bruine kiekendief en 2 wespendieven.

Luzernevlinders zijn de laatste zomers niet zo’n bijzonderheid meer in de uiterwaarden nabij Culemborg.
Mijn 50+ waarnemingen vorig jaar betroffen alle oranje luzernevlinders. 
Een keer of vijf daarvan ging het om de witte (helice) vorm.
Mijn eerste helice meldde ik als gele aan, maar die werd natuurlijk snel gecorrigeerd.

Gisteren heb ik de eerste keer van dit seizoen geteld. Het was een fantastische zomeravond met weinig trek. Het merendeel betrof slaaptrek. Enkele groepen boerenzwaluwen, paar holenduiven en een enkele huiszwaluw. Opvallend was dat, ondanks de grote slaapplaats van wulpen in de Everdingerwaard, ik slechts 3 wulpen had. Positief hoogtepunt van de avond waren de haviken van de Heul. Mannetje vloog weg en een takkeling bleef luid roepend achter.

De resultaten van de telling staan op trektellen.nl

(Paul van Veen)

In mijn nachtvlinderval in m'n tuin in Tricht enkele mooie soorten: o.a. de Peper-en Zoutvlinder en de Granietuil. Deze laatste soort is nog weinig aangetroffen in onze buurt hetgeen niet verwonderlijk is daar Struikhei de voedselplant van de rups is. Vorig jaar had ik ook al een paar keer granietuiltjes in de val. Zelf heb ik geen heidestruiken in de tuin en ook elders is er niet meer dan 'n enkel struikje sierheide te vinden. Opmerkelijk. (Wim Rubers)

WOW, wat een heerlijk weekend tot nu toe. Vannacht tot half twee genachtvlinderd in de Regulieren. 
Laken vol, meer dan 50 soorten macro's. 
Op smeer ook 10-tallen vlinders waaronder Rood en - jawel - ook ZWART weeskind! (Kars Veling)

zwart weeskind

Ook op 12 juli is het zwart weeskind in Midden-Nederland waargenomen. NVWC-lid Renate van der Weerd (Nieuwegein) ontdekte er eentje in de tuin!!

In de afgelopen twee weken vrijwel om de dag de plas-drasgebieden tussen Culemborg en Everdingen gecontroleerd op jonge grutto's. Helaas lage aantallen (maximaal 8 stuks). De gekleurringde grutto R3BBBR is meerdere malen afgelezen. Eind juni werden nog adulte grutto's gezien. Deze zijn in juli niet meer waargenomen.

Adulte grutto's trekken voor de jongen uit naar de overwinteringsgebieden in Zuid-Europa en Afrika. (Jouke Altenburg)
 

Pagina's

Abonneren op Natuur- en Vogelwacht Culemborg e.o. RSS