In het financieel jaarverslag over 2017 werd voorgesteld de contributie te verhogen en tevens de postbijdrage aan te passen aan de werkelijke kosten.
In de jaarvergadering van 4 april 2018 is dit voorstel besproken. De leden waren akkoord met dit voorstel. Vanuit het bestuur werd aangegeven toch naar mogelijkheden te zoeken om een sluitende begroting te krijgen. Dit heeft er mede toe geleid, dat we vanaf 1 januari 2019 overgaan naar een goedkopere drukker voor de Hak-al.

Het College van B&W in Culemborg heeft zojujst een raadsvoorstel voor de Redichemse Waard openbaar gemaakt. Zie: https://culemborg.raadsinformatie.nl/document/4791651/2/Raadsvoorstel_Ka...
In het raadsvoorstel wordt beschreven hoe het College de stappen voor zich ziet die moeten leiden tot een goed en door alle partijen gedragen plan voor dit mooie natuurgebied van zo'n 75 ha.

VAN HARTE WELKOM
op de nieuwe website van de Natuur- en Vogelwacht Culemborg e.o.

Hieronder vindt u enkele aanwijzingen die u kunnen helpen als u lid bent en zelf foto’s of nieuwsberichten wilt plaatsen.
Mocht u nog terug willen kijken op de oude website, dan vindt u deze op:
http://oud.nvwc.nl

De kleuren worden genoteerd in de volgorde linkerpoot - rechterpoot en wel van boven naar beneden. De Universiteit van Groningen beheert het Nederlandse ringschema. De kleuren van dit schema zijn: lime (L), blauw (B), geel (Y), rood (R). Complicatie: oude ringen kunnen verkleuren. Geel kan b.v. oranje worden, dat in bepaald licht op rood gaat lijken.
De vogels hebben allemaal een vlaggetje. Dit wordt aangegeven met een 'f' achter de kleur. Aan de poot met de vlag zitten drie ringen; aan de andere poot twee.

Pagina's

Abonneren op Natuur- en Vogelwacht Culemborg e.o. RSS