De knotwerkgroep van de NVWC heeft deze winter het onderhoud ter hand genomen van het elzenbosje langs de Diefdijk, op de hoek van de Prijsseweg. Met dit cultuurhistorisch hakhoutbeheer is, na jarenlange aftakeling en vernieling van deze waardevolle en markante landschapselementen, het duurzaam behoud ingezet. Op de zaterdagen 16 november en 1 februari hebben een vijftiental vrijwilligers de elzenstobben gesnoeid en het hout afgevoerd en langs de rand van het bosje gelegd.

Knotwilgen snoeien zaterdag 29 februari 2020

De laatste snoeidag van dit winterseizoen gaat de werkgroep de vrijwilligers ondersteunen die zich bezighouden met vrijwillig landschapsbeheer in de armenboomgaard en uiterwaarden bij Werk aan het Spoel.
De knotwilgen rondom de boomgaard zijn toe aan een snoeibeurt. Dit zal niet in een zaterdag kunnen. Verwachting is dat wij in het najaar (november/december) nog een dag hier aan het werk zijn.
Hout kan worden meegenomen, restant wordt te zijner tijd versnipperd.

In deze Tsjielp!!, de nieuwsbrief van Natuur- en Vogelwacht Culemborg e.o., treft u weer alle informatie over de activiteiten van de NVWC. Daarnaast natuurlijk de vaste rubrieken met interessante natuurwaarnemingen, en berichten van het bestuur en andere natuur- en milieuorganisaties.

In afwijking van wat eerder in de jaarkalender vermeld werd, zal de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op 1 april plaatsvinden. Nadere bijzonderheden volgen later.

Han Sloots

Knotwerkgroep werkdag Diefdijk 1 februari

Redding van de oude kleiputten langs de Diefdijk. De beoogde zaterdag in december om op deze locatie het restant van het elzenhakhout af te zetten kon niet doorgaan, belangrijkste factor het te natte terrein.
De bomen bij Werk a/h Spoel zijn met een groep van 20 vrijwilligers inmiddels gesnoeid dus nu een hernieuwde poging langs de Diefdijk.
Het resterend deel van het hakhout is lastig te bereiken maar goede hoop dat op deze dag wel gaat lukken. De contouren van de rabatten zijn nu ook deels goed zichtbaar.

Het was afgelopen woensdag een druk bezochte en gezellig samenzijn op onze receptie. Onze voorzitter, Kars, stak na het nuttigen van de traditionele oliebollen, een enthousiast verhaal af. Benadrukt werd, dat onze vereniging, ook na 45 jaar nog steeds springlevend is. Ons ledenaantal is nog nooit zo hoog geweest. Per 1 januari waren dit er 385! Met hiernaast nog 135 extra Tsjielp-lezers. Voor haar grote inbreng bij het uitbrengen van de Tsjielp werd Gijsje extra in het zonnetje gezet. Dit jaar is een lustrumjaar.

Elk jaar doet een aantal NVWC-leden mee aan deze activiteit naast vrijwilligers van Staatsbosbeheer, ouders en leerkrachten van de deelnemende basisscholen. De NVWC is gevraagd of we voor deze twee dagen twee begeleiders per ochtend en twee per middag kunnen verzorgen. In totaal dus 8 personen een halve dag. Je kunt als vrijwilliger meedoen op een ochtend of een middag, een hele dag mag en kan ook, graag zelfs want het heeft de voorkeur als je een hele dag kunt. Voor een prima lunch bij het houtvuur wordt gezorgd.

Op dit moment worden de eerste plannen ontwikkeld voor het negende lustrum, maar meer input is altijd welkom. Wordt het een feestje in en rondom ons clubhuis of treden we naar buiten met allerlei activiteiten bijvoorbeeld op een lokatie ergens in ons werkgebied?

Wie wil helpen om de plannen voor dit lustrum mede te ontwikkelen en te helpen organiseren? Meld je aan via bestuur@nvwc.nl.

Pagina's

Abonneren op Natuur- en Vogelwacht Culemborg e.o. RSS