De redactie van de Hak-al, het verenigingstijdschrift van de NVWC, is op zoek naar twee nieuwe medewerkers. Allereerst is er een vacature voor een redactiecoördinator. De coördinator is de aanjager van bijdragen voor de Hak-al en de bewaker van de redactiestromen. Zij of hij enthousiasmeert potentiële auteurs om kopij aan te leveren, verzamelt deze kopij en verzorgt de eerste bewerking. Verder bewaakt de coördinator de deadlines. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij eindredacteur Louis van Oort: Lvanoort@planet.nl

In Tsjielp 71 vindt u alles over de NVWC-activiteiten in januari en traditiegetrouw wordt in het eerste nummer van het jaar ook het jaarprogramma van de jeugdgroep gepresenteerd. Voor nieuws over álle plannen voor 2016 komt u natuurlijk naar de Nieuwjaarsbijeenkomst op 6 januari in de Steenuil! Het bestuur hoopt velen van u daar te ontmoeten.

Onder deze titel stond prominent op de voorpagina van de Culemborgse Courant van 23 december 2015 de vondst, door kanoërs van De Helling, van afgeknabbelde takken en een gevelde knotwilg. Het ging duidelijk om beversporen. In een bericht met foto op pagina 17 van de krant werd uitgebreider verslag gedaan. Verwezen werd naar ‘geruchten en losse waarnemingen van een voorbij zwemmende bever in de Lek en de Meer’ en naar de verwachting van de NVWC dat de bever zich hier zou vestigen.

Zaterdag 12 december heeft een klein groepje van 14 vrijwilligers ongeveer de helft van de rij knotwilgen aan de Beusichemse Dijk nummer 7 gesnoeid. Het hout, de dikke stukken werden meegenomen door enkele liefhebbers, werd ter plaatse verbrand.
Versnipperen is dit jaar niet mogelijk omdat ook hier dijkverbetering plaatsvindt. Het perceel is tijdelijk niet goed bereikbaar voor groot materieel.
De knotwerkgroep verwacht bij goed weer en voldoende snoeiers de klus 16 januari te kunnen klaren. Nog ruim 20 knotwilgen moeten worden verlost van de takkenpruik.

De eerste snoeidag van dit seizoen in november kon vanwege het slechte weer en de vooruitzichten niet doorgaan. Dan is het altijd jammer dat het in de loop van de ochtend droog wordt en er zelfs een waterig zonnetje te voorschijn komt.
Echter wij moeten rond 8 uur een beslissing nemen op basis van het weer en de vooruitzichten ondermeer via buienradar.
Een nieuwe poging op de locatie aan de Beusichemsedijk zaterdag 12 december en 16 januari aanstaande. Een lange rij waar zeker 2 zaterdagen voor nodig zijn.

In september 2009 startte de NVWC met de digitale nieuwsbrief, we eindigen het jaar 2015 met Tsjielp nummer 70! Dit decembernummer bevat traditiegetrouw het programma voor het komende jaar. Dit zal ook in de agenda van deze website opgenomen worden. In de vaste rubrieken vindt u interessante natuurwaarnemingen, berichten van het bestuur en andere natuur- en milieuorganisaties. Korte berichtjes bevatten links naar meer informatie.

Zaterdagmiddag 28 november wordt een uilenballen-uitpluis-middag in De Steenuil. Dankzij de mannen van de Nestkastengroep beschikken we over een hele emmer vol uilenballen. Die liggen soms in de bosuilkast of onderaan de boom. Nu maken ze de nestkasten schoon en verzamelen ze de uilenballen voor ons.

Woensdagavond 18 november is er in de Steenuil een boeiende lezing met als titel "Waar een wilg is....".
Zie elders op deze side de uitnodiging. Voor wie zich bezig houdt met onderhoud van knotwilgen, bijvoorbeeld bij onze knotwerkgroep, is er een tweede lezing die de aandacht verdient.

Vrijdag 27 november organiseert energiecoöperatie "De Knotwilg" een lezing over knotwilgen
in het natuurcentrum De Schaapskooi van de Natuur- en Vogelwacht De Vijfherenlanden.

Afgelopen maandag op een nachtvlinderpuzzelavond hebben we (Kars, Annette, Gijsje, Margreet en ik) een deel van de vondsten in de nachtvlindervallen van het afgelopen seizoen op naam gebracht. Foto's worden dan met boeken en websites vergeleken en samen komen we dan tot een conclusie hoe de soort op de foto heet. In de nacht van 11 op 12 juli 2015 is er een nachtvlinderval gezet in Tricht en is er een vlinder ingevlogen die lijkt op een gamma-uiltje maar qua tekening toch niet helemaal klopte. Maandag kwamen we tot de conclusie dat het gaat om de ni-uil (Trichoplusia ni).

In de november Tsjielp!! vindt u de vaste rubrieken met interessante natuurwaarnemingen, berichten van het bestuur en andere natuur- en milieuorganisaties. Ook deze maand weer veel korte berichtjes met links naar meer informatie. Gauw lezen!

Pagina's

Abonneren op Natuur- en Vogelwacht Culemborg e.o. RSS