Dat het vandaag net voorjaar was, vond ook een rosse vleermuis die kennelijk trek had en besloot midden op de dag in de Plantage te gaan foerageren. Toen we tijdens ons pauzerondje naar de Plantage gingen om appelvinken te bekijken, zagen we hem vliegen. Rosse vleermuizen huizen het hele jaar in holle bomen. Dit exemplaar overwintert dan ook naar verwachting in een van de holle bomen in de Plantage. Er zijn al eerder meldingen geweest van Rosse vleermuizen in de winter in de Plantage.

Afgelopen woensdag was er een oprichtingsvergadering van de zoogdierenwerkgroep. Er waren 5 enthousiaste leden op afgekomen. Inmiddels is dit uitgebreid naar 6 leden.
Er zijn plannen gemaakt voor onderzoekjes, excursies etc. We gaan binnenkort starten met het plaatsen van cameravallen bij het ecoduct over de A2. Er werd door Rijkswaterstaat positief hierop gereageerd. Wie nog belangstelling heeft kan zich melden bij Jurgen Geven of bij mij.

Zaterdag 16 januari jongstleden is het snoeikarwei aan de Beusichemsedijk 7 (Merkx) afgerond. Een vijftiental vrijwilligers waren binnen 4 uur klaar met de 2e helft van de rij. Totaal 42 bomen zijn in 2 zaterdagen gesnoeid.
Een fraai resultaat. Het resthout is deze keer verbrand omdat de versnipperaar door de dijkverbeteringswerkzaamheden het perceel niet kan bereiken. Het dikkere hout is door de verschillende vrijwilligers afgevoerd voor de houtkachel.

Op zaterdag 16 januari doet de vogelwerkgroep de jaarlijkse roofvogel telling in en rond Culemborg. We verwachten buizerds, torenvalken, sperwers en misschien wel een slechtvalk of blauwe kiekendief. Het werkgebied is opgedeeld in telvakken en we hopen zo veel mogelijk vakken te kunnen tellen die zaterdag door ons op te delen in groepen.
Iedereen die het leuk vindt om mee te tellen is welkom. Neem een fiets en een verrekijker mee en zoek mee onder leiding van een ervaren teller.

De Natuurfeestdag is een jaarlijks project in een samenwerking van de basisscholen, gemeente Culemborg, NME, Staatsbosbeheer en NVWC. Een praktische natuureducatie voor leerlingen van de basisscholen.

We zagen in de uiterwaarden bij de Lek dat er Bevers druk bezig zijn geweest. Gezien Bergeend, Knobbelzwaan, Kuifeend, Brilduiker en de Zilver Reiger. En als laatste het ijsvogeltje die op de tak stil bleef zitten. Mijn Kleindochter Lara was helemaal trots.

Hemelvaartkamp NVWC 2016

Na het succesvolle jubileumkamp in mei van dit jaar in La Brenne, Frankrijk, heeft een aantal NVWC-ers de smaak weer te pakken. Er is veel moois gezien, weer nieuwe kennis opgedaan, de sfeer was uitstekend, er zijn nieuwe contacten gelegd, oude weer aangehaald. Daarom wordt er dit jaar opnieuw een kamp georganiseerd, iets dichter bij huis en wel in de Hemelvaartperiode, van 5 t/m 8 mei 2016.

De bestemming is het Meinweggebied, een voor Nederland uniek terrassenlandschap. Bijgaand een uitgebreide beschrijving van het gebied.

Aanstaande zaterdag de 16e is de opzet om de 2e helft van de rij bomen langs de Beusichemsedijk te snoeien en het karwei hier af te ronden. In december heeft een kleine groep bijna de helft van de bomen gesnoeid, hout afgevoerd en verbrand.

Op 6 januari was er een leuke nieuwjaarsbijeenkomst in de Steenuil. De klusgroep had het geweldig voorbereid en erg smakelijke oliebollen gebakken. Er was volop gelegenheid om elkaar de beste wensen te doen en te overleggen over wat er allemaal op stapel staat komend jaar.

Pagina's

Abonneren op Natuur- en Vogelwacht Culemborg e.o. RSS