De natuurtuin bij de Steenuil begint steeds meer vorm te krijgen. Dankzij inspanningen van de Klusgroep begint het steeds mooier en natuurlijker te worden.
Er is een composthoop, een bijenhotel, nestkasten zijn opgehangen, via strooiselpaden en kleine stukjes maaien is het goed toegankelijk.
Zie hierbij de foto's van Frans Waroux van de tuin en van Cees van Appeldoorn van de steenuilkast achterin het terrein.

Onder stralende weerscondities hadden we een prachtig voorjaarskamp in de Meinweg. Er waren vele mooie waarnemingen en vooral de sfeer was erg goed. Er was veel animo om dit volgend jaar te herhalen en dan liefst met hetzelfde weer.

Gisteren vond de controle van de torenvalkkasten plaats in het werkgebied door de nestkastengroep. Hierbij werd gebruik gemaakt van een nestkastcamera. Dit maakt het controleren een stuk makkelijker en minder storend voor de valken. Er waren 5 kasten bezet en voorzien van eieren, waarop gebroed werd. De foto's bij dit stukje zijn overigens van de controle vorig jaar.

De vijftiende Big Day van de Natuur- en Vogelwacht Culemborg (NVWC) is gewonnen door het Culemborgse duo Gerrit jan Klop en Jandirk Kievit. Tijdens de vogelmarathon van 22 uur zagen en hoorden zij 106 vogelsoorten, waarmee zij winnaars werden van de Gouden Snip. De vijf deelnemende teams namen in totaal 122 soorten waar.

Gedeeld tweede werden teams Beuker-De Boer en Van Opheusden-Van Oort met 104 soorten. Lucas/Huizinga werden vierde met 96 soorten en het vrouwenteam Kievit/Kriesch debuteerde met 79 soorten.

De zwaluwen zijn allemaal terug in ons land, zodra de zon schijnt fladderen er vlinders, planten staan in bloei: de natuur op zijn best! Zelf er op uit of met anderen, genieten van het voorjaar. Zie de vele activiteiten in deze Tsjielp!!. Veel leesplezier!

Hallo vogelaars,
Weten jullie wel dat er een ‘nieuw’ vogelgebiedje is ontstaan? Doordat de uiterwaard (direct naast de dijk, ter hoogte van parkeerterrein Palumbus) gedeeltelijk onder is gelopen, zijn er hier opeens veel meer vogels dan voorheen te zien! Slobeend, tureluur, grutto (die hier nestelt?), bergeend, kievit (en misschien nog specialere soorten)… je hoeft maar te gaan zitten en ‘’de vogelfilm’’ speelt zich voor je af! En ’s avonds in het donker is er van alles te horen!

Wel een aparte ervaring om een ooievaar op (bijna) ooghoogte door je straat te zien vliegen.

Voor het tweede jaar wordt er op het ooievaarsnest op het Vitensterrein gebroed. Wederom is een paartje ooievaars neergestreken op de nestpaal naast de watertoren. Er waren meer kapers op de kust, maar dit stel heeft definitief bezit genomen van het nest en de paarband bevestigd.

Op zondag 17 april organiseerde de Natuur- en Vogelwacht Culemborg (NVWC) een activiteit op kinderboerderij De Heuvel in samenwerking met het Steunpunt Natuur- en Milieueducatie (NME). De activiteit werd bezocht door 300 man.

In Ghana is op zaterdag 9 april plotseling Arno Bos overleden. Hij was een van de oprichters van de Natuur en Vogelwacht.
In de beginjaren was hij een van de drijvende krachten. Hij woonde inmiddels al vele jaren in Ghana, waar hij actief betrokken was bij de mensen en actief in bedrijfjes, om de lokale economie te stimuleren. Hij is naar zijn wens in Ghana begraven.

Het vlinderseizoen is nu ook voor ons begonnen. Vandaag liepen Rob van de Haterd, Bart Achterkamp en ik weer de vlinderroute langs het spoor. Als toetje zagen we op de terugweg een kolibrievlinder vliegen bij de oude stadsmuur langs het Wezelpad (bij parkeerplaats 't Hof)! De vlinder ging op de stadsmuur zitten, waardoor ik hem kon fotograferen. Door de zithouding valt de vlinder nauwelijks op; de opvallende oranje achtervleugel is niet te zien. Als hij niet gevlogen had toen we aankwamen, hadden we hem dan ook zeker gemist.

Pagina's

Abonneren op Natuur- en Vogelwacht Culemborg e.o. RSS