Sinds een aantal maanden behoort onze tuin tot het territorium van een nieuwe ondersoort van de merel: de kromsnavelmerel oftewel Turdus merula spp. beccuspravus. Behalve de kromme snavel (die overigens steeds langer wordt), ziet de merel er uit als de nominaatvorm. Ook de zang is hiervan niet te onderscheiden. Het vrouwtje ziet er uit als een gewone merel. De merel moet zijn kop opzij buigen om de rozijntjes van onze voedertafel te kunnen eten. Of en zo ja hoe hij regenwormen vangt is op dit moment nog niet bekend.

Het was koud vrijdagavond en dus spannend of er wat te zien zou zijn. Een grote groep jeugd met flink wat ouderen in hun kielzog gingen met de insectenwerkgroep de Plantage in om te stropen en om wijn-suikermengsel te spuiten. En jawel, het werkte, want binnen 20 minuten nadat de zoetigheid was aangebracht zaten er al 3 wachtervlinders, een nunvlinder en een zwartvlekwinteruil op.

De Grutto is verkozen tot onze Nationale vogel !

Dat is een heel goede keus en en wij als vogelliefhebbers gaan daar ook aan meedoen.

Vogelbescherming geeft het startschot in het weekend van 19 en 20 maart met een aantal activiteiten

Bas en Anja Middelkoop organiseren een ‘ tekenwedstrijd grutto’ voor de natuurbeheerders van de toekomst [ van 6 t/m 12 jaar]

Deze tekenwedstrijd is voor de regio Leerdam en ook voor de jeugd van Natuur en Vogelwacht Culemborg.

De bestuursvergadering van dinsdag 23 februari 2016 is verschoven naar woensdag 2 maart 2016, 20.00 uur.

Zaterdag 13 februari werd er door de jeugdclub in De Steenuil druk getimmerd aan nieuwe nestkastjes voor kool- en pimpelmezen. De klusgroep had tevoren voldoende bouwpakketjes gefabriceerd van restjes multiplex, die door de enthousiaste kinderen heel degelijk in elkaar werden gezet met hamer en spijkers. Zelfs tijdens de drinkpauze werd er driftig doorgewerkt!

Nadat de kastjes in elkaar waren gezet, gaven de kinderen voor de toekomstige bewoners aan waar zich de ingang bevindt en wie de maker is. Na afloop mochten ze de nestkastjes mee naar huis nemen om die daar op te hangen.

Een 15-tal vrijwilligers van de NVWC en Fort Werk aan het Spoel hebben zaterdag 6 februari jongstleden de rij knotwilgen aan de noordzijde gesnoeid. het hout bleek na 3 jaar behoorlijk gegroeid. Enkele bomen werden door de liefhebbers met de jerryzaag gesnoeid. Wim Smits moest in de loop van de morgen toch de motorzaag tevoorschijn halen om de laatste paar bomen van de takken te ontdoen. Een deel van het hout werd als kachelhout, pootstok of bonenstaak afgevoerd. De rest zal op een later tijdstip door de gemeentelijke versnipperaar worden verwerkt, met dank aan Jan Bassa.

Dit jaar houden we een bescheiden 'big year' in ons werkgebied. Maar alleen te voet of op de fiets. Dus vanmiddag er weer even op uit naar de telpost en de nodige kilo's aan fotoapparatuur.
Maar daar kreeg ik geen spijt van toen er vanaf de Heul een raaf over de Lek vloog naar zuid.
Jandirk Kievit

De tijd vliegt: alweer een nieuw nummer van de Tsjielp!! Er is veel gebeurd de afgelopen weken, kleine verslagjes hiervan in deze nieuwsbrief en op deze website. Natuurlijk is er ook weer aandacht voor de komende activiteiten, zoals de cursus "Natuur in en om Culemborg", die in februari weer wordt voortgezet, en voor het nieuws van het bestuur.

“Mneer, mneer, MNEER, wanneer is het weer?” Dat vroeg Bart wel vijf zes keer op een avond. Wanneer is de volgende lezing, want die wilde hij voor geen goud missen. De laatste tijd wilde hij het ook graag op een briefje zodat hij deze bij de begeleiders af kon geven. Al jarenlang was Bart vast gast bij de lezingen van de NVWC. Eerst kwam hij zelf naar de Ketelvink, want hij woonde maar een meter of honderd verderop in het gezinsvervangend tehuis. Later moest hij worden gebracht en ging een van de vogelwachters mee om hem gearmd weer thuis te brengen.

Dat het vandaag net voorjaar was, vond ook een rosse vleermuis die kennelijk trek had en besloot midden op de dag in de Plantage te gaan foerageren. Toen we tijdens ons pauzerondje naar de Plantage gingen om appelvinken te bekijken, zagen we hem vliegen. Rosse vleermuizen huizen het hele jaar in holle bomen. Dit exemplaar overwintert dan ook naar verwachting in een van de holle bomen in de Plantage. Er zijn al eerder meldingen geweest van Rosse vleermuizen in de winter in de Plantage.

Pagina's

Abonneren op Natuur- en Vogelwacht Culemborg e.o. RSS