Zatermiddag tijdens een ronde met de hond loop ik langs de Lek achter fort Everdingen. De zon schijnt en de wind is fris. Ik ga op een boomstam uit de wind zitten en zie een kleine grijsbruine steltloper op 10-12 m verderop op de golfbreker zitten. Ik kon de vogel niet plaatsen. Ei-gele poten, slank, zwarte slanke snavel zonder kleur aan snavel basis, iets van een oogstreep en ring, maar niet heel uitgesproken. Als de vogel zich draait zie ik spits achterlijf met enige bandering. Omdat op waarneming.nl een tijd lang een kleine geelpootruiter is gemeld, is dat het eerste dat bij mij opkomt.

Een vrolijk zonnetje zorgde voor een mooie start van de Natuurfeestdagen 2015.
Alle kinderen van groep 8 van de basisscholen in Culemborg doen eraan mee.
Elk jaar weer perfect georganiseerd door Gerben Overweg van het steunpunt NME Culemborg.
Staatsbosbeheer, de gemeente Culemborg en een groep vrijwilligers van de NVWC werken hierbij samen
om er voor de kinderen een leuke en leerzame activiteit van te maken.
De informatieve en instructielessen hadden al voor de voorjaarsvakantie plaatsgevonden.

De laatste snoeidag van 2014-2015 was langs de Beusichemse Dijk bij Den Bol. Een fraaie rij bomen gesnoeid door de vrijwilligers van de NVWC knotwerkgroep. Daarvoor waren wel 3 zaterdagochtenden nodig. Zoals de foto's laten zien waren de stammen niet al te dun.
Wim Smits was zeer welkom om met behulp van de motorzaag het nodige werk te verrichten. Het resthout werd verwerkt in een houtwal achter de rij knotwilgen en tussen de restanten van opslag en fruitbomen. Het hout van de vorige snoeibeurt was al nagenoeg verdwenen.

Inrichting buitenberging
Vandaag is met aantal leden de inrichting van de buitenberging verder ter hand genomen.
In de ruimte is een soort zoldertje aangebracht, waardoor er flink veel spullen opgeslagen kunnen worden.
De klusgroep gaat in de komende periode de ruimte verder inrichten.

Als de nachttemperatuur 4 of 5 graden is gaat het vreselijk kriebelen en jeuken. Dan wordt het weer strooptijd. Dus zondagavond maar wat bomen in de Plantage besmeerd met lekkere zoete en alcoholhoudende stroop. Een uur of twee na zonsondergang zaten er 10 zwartvlekwinteruilen en een wachtervlinder op te snoepen. Maandagavond was er een puzzelavond in de Steenuil en dus kwamen we langs de Plantage. Bij een controle van de oude smeerplekken zowaar 12 zwartvlekken en een andere wachtervlinder (want deze had een gele in plaats van witte niervlek).

De februari-editie van de digitale Nieuwsbrief Tsjielp is verschenen. U vindt voortaan de drie meest recente Tsjielpen op de Publicatiepagina. Oudere exemplaren worden verwijderd en opgeslagen in het digitaal archief van de NVWC. U kunt ze opvragen bij het NVWC-bestuur.

Zaterdag 10 en 31 januari is de knotwerkgroep met ondersteuning van een groep vrijwilligers van het fort aan het snoeien geweest aan de zuidkant van Fort Werk aan het Spoel. De dikte van het hout en de inzet van de vrijwilligers maakte dat de bomen ouderwets met de handzaag werden gesnoeid. De motorzaag was nauwelijks nodig. Wim Smits had derhalve twee rustige dagen

Zaterdagmorgen 17 januari hebben een aantal leden van de diverse werkgroepen de spullen die tijdelijk bij Winnie Verdouw aan de Prijsseweg waren opgeslagen verhuisd naar de Steenovenslaan.
De nieuwe berging gaat nog verder worden ingericht door de kluswerkgroep. Haken voor het diverse tuingereedschap, planken/schappen aanbrengen en wellicht een kleine zolder voor opslag van ondermeer hout en nestkasten.

Aan het einde van de zondagmiddag was het droog en de wind leek te gaan liggen, dus besloten we om toch maar te gaan stropen in de Zump. Stropen is het smeren van een zoet en alcoholrijk mengsel op bomen om daarmee nachtvlinders te lokken. Toen we twee uur later, toen het donker was, gingen controleren waaide het flink en het regende. Geen vlinderweer dus, maar zowaar op de tweede boom die we bekeken zat een zwartvlekwinteruil. Dat was ook tegelijkertijd de laatste, maar op een van de laatste bomen zat nog wel de rups van een agaatvlinder. Was deze ook op weg naar de zoetigheid?

Vanmiddag op de steiger bij het plasje Molenkade / De Waaij langs de Diefdijk/A2 vier zilvermeeuwen met kleurring. Ze gingen zelfs even bij elkaar staan om te poseren voor de foto. Van links naar rechts:
Wit 7D (V) en Blauw RT (M) zijn een stelletje en de afgelopen maand al meermalen op dezelfde plaats waargenomen. Ze zijn in 2012 resp. 2013 geringd bij het stuwcomplex Amerongen en sindsdien al tientallen keren waargenomen in Amerongen en de vuiloverslag Oss.

Pagina's

Abonneren op Natuur- en Vogelwacht Culemborg e.o. RSS