Jeugdactiviteit: Vissen vanuit een bootje

Hebben jullie allemaal een fijne vakantie gehad? Op 26 september (dus niet op 12 september, wat in de planning stond) is er weer een activiteit van de NVWC. Theo van bureau Viridis, opa van Stan, neemt ons mee op pad. We gaan electrovissen. Electrovissen gebeurt vanuit een bootje met een groot net. De vissen krijgen een klein schokje, gaan slapen en dan kunnen wij ze tellen en determineren.

Binnenactiviteiten kunnen helaas nog niet op een verantwoorde wijze worden georganiseerd, dus de NVWC richt haar activiteiten vooral op buiten. We hopen op een mooie nazomer.

De knotploeg gaat komende maand nog niet van start, maar staat wel centraal in het nieuws van het bestuur. Er is namelijk dringend behoefte aan versterking. Help een handje!

Het bestuur heeft besloten om de jaarvergadering van 2020 uit te stellen naar april 2021. Financiële stukken waren al aan de leden voorgelegd en zullen formeel volgend jaar bekrachtigd worden. We wijken hierbij af van de statutaire regels, maar gezien de coronavoorschriften was hier sowieso niet aan te voldoen. De kascommissie is wel bij elkaar geweest en heeft op 13 februari geconcludeerd, dat de stukken in orde waren. Zie verslag kascommissie.

In de laatste bestuursvergadering is afgesproken, dat het ivm corona, toch niet verantwoord is om een grootschalig feest te geven. Ook de lezingen kunnen we voorlopig nog niet laten doorgaan. Wel is afgesproken om met de werkgroepen in gesprek te gaan om te proberen meer buitenactiviteiten op de agenda te krijgen zoals excursies etc.
Erg jammer van het feest, maar indien mogelijk gaan we er volgend jaar opnieuw voor.

Werkzaamheden: knotten van wilgen, verzamelen en afkorten van afgezaagde takken; onderhoud aan diverse andere landschapselementen

Vrijwel vanaf de start van de NVWC nu 45 jaar geleden, verricht de knotwerkgroep van de NVWC onderhoud aan knotwilgen in de omgeving van Culemborg. Al die tijd draagt deze werkgroep bij aan het behoud van knotwilgen, die zo kenmerkend zijn voor het landschap in onze omgeving. We zouden graag door willen gaan met deze belangrijke taak.

Fietsroute Eendenkooien West Betuwe

Op woensdag 1 juli j.l. is het eerste exemplaar van de Fietsroute Eendenkooien overhandigd aan dhr. Rutger van Stappershoef, wethouder recreatie, toerisme en cultuur van de Gemeente West Betuwe.

De overhandiging vond plaats in de schaapskooi op Natuurbeleving Leidsche Hoeven, in Tricht. De overhandiging werd gedaan door eendenkooi kenner Jan Taat, mede in zijn functie als coördinator Natuur en Eendenkooien in het natuurgebied de Leidsche Hoeven.

Tussen het Werk aan het Spoel en Fort Everdingen ligt een interessant stukje uiterwaard met veel fluviatiele flora. Dat willen we met de Plantenwerkgroep nader gaan bekijken. U bent van harte welkom en we verzamelen ‘s avonds om 19.00 uur bij de fietsenstalling van het Werk aan het Spoel.
Goilberdingerdijk 40. 4106LC Culemborg.

Insectenexcursie Zuiderlingedijk

Op zondag 9 augustus gaat de insectenwerkgroep op zoek naar libellen, vlinders en
andere insecten in gebied, niet zo ver van Culemborg.
In het mooie natuurgebied aan de Zuiderlingedijk in Acquoy kunnen we bij mooi weer
veel insecten aantreffen. Wil je mee met deze excursie, dan kan dat, graag!
We gaan met eigen vervoer en houden tijdens de excursie 1,5 m afstand van elkaar.
Om 13:00 uur vertrekken we v.a. De Steenuil, Steenovenslaan 20, Culemborg.
Om 13.30 uur verzamelen we op de Parkeerplaats Meerdijk, Kerkweg 23A, 4151 BS

In dit zomerse dubbelnummer van de Tsjielp!! voor juli en augustus is te zien dat het weer bruist van de activiteiten. Met inachtneming van de 1,5 meter is er veel mogelijk in de buitenlucht. Het is leuk om te zien dat de jeugdgroep en hun begeleiders er ook weer zin in hebben. Ze hebben al twee leuke activiteiten achter de rug en ook in juli en augustus hopen we op veel belangstelling. In de volgende Tsjielp!! meer over onze jubileumdag op 12 september.

Pagina's

Abonneren op Natuur- en Vogelwacht Culemborg e.o. RSS