Windmolens
Het zal u niet zijn ontgaan: er zijn plannen voor een windmolenpark in Culemborg. Er wordt al een paar jaar intensief overlegd, maar nu zijn de plannen concreet en ligt er een bestemmingsplanwijziging voor.

Vrijdag 13 november werd het bijna eerste exemplaar van het boekje 'Waar komt die naam vandaan' overhandigd aan Joost Reus, wethouder van Culemborg. In dit boekje zijn 30 van de columns van Ellen Geleedst gebundeld die de afgelopen 15 jaar zijn verschenen in ons clubblad de Hak-al. Het zijn prachtige persoonlijke verhalen met altijd een verrassende wending en vaak op onze Culemborgse situatie geënt.

Fietsroute Eendenkooien West Betuwe

Op woensdag 1 juli j.l. is het eerste exemplaar van de Fietsroute Eendenkooien overhandigd aan dhr. Rutger van Stappershoef, wethouder recreatie, toerisme en cultuur van de Gemeente West Betuwe.

De overhandiging vond plaats in de schaapskooi op Natuurbeleving Leidsche Hoeven, in Tricht. De overhandiging werd gedaan door eendenkooi kenner Jan Taat, mede in zijn functie als coördinator Natuur en Eendenkooien in het natuurgebied de Leidsche Hoeven.

Wie-o-wie is de man van nest 17-03?? Blog uit het Veld geklapt 2020#6

Een blog over vogelonderzoek in de West-Betuwe door Jouke Altenburg

Sinds 2009 worden boerenzwaluwen in de West-Betuwe geringd om hun overleving en verspreiding te volgen. Sinds 2018 krijgen volwassen vogels op vijf erven naast een metalen ringetje ook een unieke kleurring1. Daarmee zijn deze vogels van enige afstand met een camera ‘af te lezen’. Op 20 juni 2020 onthulden filmbeelden een opvallend verschijnsel.

Culemborgs initiatief bestrijden eikenprocessierups: leefgebied langs de Lange Dreef verbeteren voor onder andere koolmezen

Eerder stond dit stukje in de Culemborgse Courant

Overgenomen uit de Culemborgse Courant
In het weekend van 15 en 16 juni hebben natuurliefhebbers uit Culemborg en omstreken zich ingezet om te laten zien hoe gevarieerd de natuur is in de Redichemse Waard; een stuk Uiterwaard langs de lek. Daarbij zijn meer dan 400 diersoorten waargenomen (waaronder 186 die hier nooit eerder zijn gezien).

 

Ingezonden brief in de Culemborgse Courant van 27 maart 2019.

Eerder verscheen in de Culemborgse Courant een stuk over de nieuwe windmolens in Houten, wat naar onze mening niet geheel in overeenstemming was met ons standpunt. We wilden dit daarom nog eens nader uiteenzetten. 
Door onze voorzitter is daarom een ingezonden brief naar de Culemborgse Courant gestuurd.

Pagina's

Abonneren op Natuur- en Vogelwacht Culemborg e.o. RSS