Bij het opruimen van zijn zolder kwam Guido Mauro exemplaren tegen van het tijdschrift Limosa, grofweg alle nummers tussen 2009 en 2015. Ook de jaargangen 95 t/m 103 van Ardea inclusief de specials over uilen en de Waddenzee.
Hij doet er niets meer mee. Liefhebbers kunnen deze tijdschriften gratis afhalen. Neem contact op met hem via gv.mauro@telfort.nl

In de laatste Tsjielp van ons jubileumjaar staan wel activiteiten, maar ook nu weer is het niet zeker of ze door kunnen gaan. Check het even van tevoren. Ook het programma voor volgend jaar staat traditiegetouw in dit decembernummer. Geen jubileumjaar, maar we hopen wel wat van de geannuleerde jubileumactiviteiten alsnog te kunnen organiseren. En als je snel bent, kunt je nog kaartjes bestellen voor De Vogelwachter. Die film draait begin december nog twee keer extra in de Fransche School.

Als je kleine winterjuffers wilt zien moet je de komende dagen rond en uur of zes (18.00 uur) in de Plantage gaan kijken. Neem je zaklamp mee en je kunt ze haast niet missen. Mannetjes zitten nu op boomstammen te wachten op de (vleugelloze) vrouwtjes. ook zie je ze zeer regelmatig vliegen. Je zou denken: "bijzonder zo eind november", maar dit is precies de tijd dat ze er altijd zijn.

Windmolens
Het zal u niet zijn ontgaan: er zijn plannen voor een windmolenpark in Culemborg. Er wordt al een paar jaar intensief overlegd, maar nu zijn de plannen concreet en ligt er een bestemmingsplanwijziging voor.

Vrijdag 13 november werd het bijna eerste exemplaar van het boekje 'Waar komt die naam vandaan' overhandigd aan Joost Reus, wethouder van Culemborg. In dit boekje zijn 30 van de columns van Ellen Geleedst gebundeld die de afgelopen 15 jaar zijn verschenen in ons clubblad de Hak-al. Het zijn prachtige persoonlijke verhalen met altijd een verrassende wending en vaak op onze Culemborgse situatie geënt.

In de agenda staat op 12 december een knotactiviteit gepland. Sinds 4 november gelden nieuwe en aanvullende maatregelen met betrekking tot corona, waarbij tot 19 november de  groepsgrootte voor buiten is beperkt tot maximaal 2 personen en daarna tot medio december de groepsgrootte tot maximaal 4 personen.

Dat betekent helaas dat de activiteit van de knotwerkgroep op 12 december in samenwerking met de vrijwilligers van Geldersch Landschap/Hollandse Waterlinie niet doorgaat.

 

De twee eerdere oproepen voor het werven van nieuwe vrijwilligers heeft resultaat gehad. Een aantal mensen heeft zich aangemeld en/of heeft interesse.
Met de vrijwilligersgroep van het Geldersch landschap en bestuur NVWC zijn gesprekken gevoerd. De motorzaag is kapot en reparatie is te duur in verhouding leeftijd en ook vervanging is kostbaar.
Afspraak is dat komende winter onderhoud gepleegd wordt aan de rijen knotwilgen in de Armenboomgaard naast Werk /ah Spoel en eventueel de zuidkant van Werk a/h Spoel.

"Afgelast" en "uitgesteld" zijn woorden die je nu dagelijks tegenkomt in berichten. Toch heeft deze Tsjielp!! nog wat activiteiten te melden voor november. Daarnaast een aantal tips om er zelf op uit te trekken en voor leden van de jarige NVWC heeft het bestuur een verrassing......

De organisatie van de jaarlijkse Natuurfeestdagen Culemborg (i.c. de NME) heeft besloten dat de editie van 2021 helaas geen doorgang zal vinden.

Deze beslissing is in overleg met o.a. Staatsbosbeheer genomen vanwege de ontwikkelingen rondom het Corona virus en het verloop van de maatregelen. De grote onzekerheid of het door kan gaan, maar vooral ook vanwege de kwetsbaarheid van de, vaak wat oudere, vrijwilligers waren de belangrijkste overwegingen bij het nemen van dit besluit. Elk jaar doet een aantal NVWC-leden mee aan deze activiteit naast vrijwilligers van Staatsbosbeheer.

In verband met de coronamaatregelen die door de regering op 13 oktober 2020 zijn afgekondigd en op 27 oktober zijn verlengd tot begin december, is besloten dat de maandelijkse Vogels in de Buurt-excursies van Gerrit Jan Klop voorlopig geen doorgang zullen vinden.

Pagina's

Abonneren op Natuur- en Vogelwacht Culemborg e.o. RSS