Door de versoepelingen van de coronamaatregelen wordt het voor ons als vereniging weer mogelijk om lezingen te organiseren.
Omdat wij een lezing zonder koffie en thee (e.d.) ondenkbaar vinden, verplichten wij ons zelf om onze gasten ouder dan 14 jaar te controleren middels een coronatoegangsbewijs. Toegang alleen via een Corona Check. Een negatieve testuitslag via testen voor toegang passen wij niet toe!

We konden in september genieten van een prachtige nazomer, maar zo langzamerhand doet de herfst zijn intrede. Dat is ook te merken aan de onderwerpen in deze Tsjielp!! van oktober: spinnen, paddenstoelen en trekvogels. En......de lezingen starten weer!

Na een jaar stilstand vanwege corona en daaraan verbonden beperkingen zijn er plannen voor herstart komend winterseizoen
Met het bestuur van de NVWC is gesproken over enkele bijkomende problemen waarvan het stuk gaan van de kettingzaag een item was.
Reparatie is gezien ouderdom van de zaag bijna niet mogelijk en een kostbare aangelegenheid. Inmiddels is er groen licht voor aanschaf van een nieuwe
elektrische kettingzaag. Aanschaf kan mede worden gedaan vanuit de opbrengst van het jubileumboekje.

Het is weer pruimentijd. De laatste bomen hangen nog vol met heerlijke kwetsen ( een heel oud pruimenras die je op meerdere plekken in Culemborg kunt plukken) De afgelopen dagen hebben wij flink wat geplukt en ja dan bederft er zo nu en dan wel eens een pruim.
Weggooien ho maar!! De vlinders lusten wel zo'n gistend mousserend fruithapje. En masse komen de vlinders op dit lekkers in onze tuin af. Vandaag 20 atalanta's tegelijk en een gehakkelde aurelia en een dagpauwoog.

We werden als Natuur- en Vogelwacht benaderd door de boeren die hun koeien in de Baarsemwaard hebben lopen. Melkveehouders Gert-Jan en Arjen Kool zijn biologische boeren en proberen dus zo min mogelijk gifstoffen te gebruiken. Al vroeg in de zomer zitten er vliegen op de koeien. Een te groot aantal geeft overlast aan de dieren, vormt een risico op ziekte en verhindert de hygiënische winning van melk. In de gangbare én biologische rundveehouderij mogen vliegen bestreden worden met chemische vliegenmiddelen op de koe.

Meer natuur op de Volencampen? De Volencampen is het graslandgebied tussen de vier dreven in Culemborg, vlakbij het centrum. Vroeger schijnt dit gebruikt te zijn om de paarden van het kasteel te weiden, want het ligt vlakbij de kasteeltuin. Het gebied is van ons allemaal, want eigendom van het Rijk. Enige jaren is het in beheer geweest bij Geldersch Landschap & Kasteelen, maar de laatste jaren wordt het door de Rijksvastgoeddienst verpacht aan een agrariër. Het gebied wordt regelmatig geïnjecteerd met mest en de natuurwaarden zijn er niet erg hoog.

Meer natuur op de Volencampen? De Volencampen is het graslandgebied tussen de vier dreven in Culemborg, vlakbij het centrum. Vroeger schijnt dit gebruikt te zijn om de paarden van het kasteel te weiden, want het ligt vlakbij de kasteeltuin. Het gebied is van ons allemaal, want eigendom van het Rijk. Enige jaren is het in beheer geweest bij Geldersch Landschap & Kasteelen, maar de laatste jaren wordt het door de Rijksvastgoeddienst verpacht aan een agrariër. Het gebied wordt regelmatig geïnjecteerd met mest en de natuurwaarden zijn er niet erg hoog.

In de Redichemse waard heeft de boer een strook langs het grasland niet mee gemaaid en daar staan fantastisch veel bloeiende planten als kattenstaart en heelblaadjes. Heel goed voor de bestuivers als vlinders, bijen en zweefvliegen die nu nog actef zijn en voedsel (nectar) en stuifmeel nodig hebben.
Complimenten, mede namens de insecten!

Pagina's

Abonneren op Natuur- en Vogelwacht Culemborg e.o. RSS