Werkzaamheden: knotten van wilgen, verzamelen en afkorten van afgezaagde takken; onderhoud aan diverse andere landschapselementen

Lijkt het je leuk om in de periode november t/m februari/maart eens per maand een paar uurtjes lekker samen met andere actievelingen met natuurwerk bezig te zijn? En daarmee bij te dragen aan het behoud van knotwilgen, die zo kenmerkend zijn voor het landschap in onze omgeving?

Zaterdag zag ik in het Tichelterrein in Buren een hooibeestje! Dat is groot nieuws. Het hooibeestje is helemaal geen zeldzame vlinder in Nederland, maar sinds 1992 waren er geen bevestigde waarnemingn in ons werkgebied. Er waren wel wat waarnemingen, maar bij navraag bleken deze onzeker of onjuist. Landelijk had het hooibeestje in 2020 een heel goed jaar en een of meer zwervers hebben nu ons werkgebied bereikt. Zullen ze zich weer vestigen en wordt het hooibeestje weer een vaste klant?

Afgelopen vrijdag/zaterdag werd de jaarlijkse Big Day gehouden. Van vrijdag 4 september om 19.00 ging men in tweetallen op pad tot zaterdag 17.00 uur om in deze tijd zoveel mogelijk vogelsoorten te scoren.Omdat de Big Day in het voorjaar niet door kon gaan vanwege corona, werd hij verschoven naar de herfst.
Het was een geslaagd evenement. In de volgende Hak-al zal hier uitgebreid verslag van gedaan worden.

Jeugdactiviteit: Vissen vanuit een bootje

Hebben jullie allemaal een fijne vakantie gehad? Op 26 september (dus niet op 12 september, wat in de planning stond) is er weer een activiteit van de NVWC. Theo van bureau Viridis, opa van Stan, neemt ons mee op pad. We gaan electrovissen. Electrovissen gebeurt vanuit een bootje met een groot net. De vissen krijgen een klein schokje, gaan slapen en dan kunnen wij ze tellen en determineren.

Binnenactiviteiten kunnen helaas nog niet op een verantwoorde wijze worden georganiseerd, dus de NVWC richt haar activiteiten vooral op buiten. We hopen op een mooie nazomer.

De knotploeg gaat komende maand nog niet van start, maar staat wel centraal in het nieuws van het bestuur. Er is namelijk dringend behoefte aan versterking. Help een handje!

Het bestuur heeft besloten om de jaarvergadering van 2020 uit te stellen naar april 2021. Financiële stukken waren al aan de leden voorgelegd en zullen formeel volgend jaar bekrachtigd worden. We wijken hierbij af van de statutaire regels, maar gezien de coronavoorschriften was hier sowieso niet aan te voldoen. De kascommissie is wel bij elkaar geweest en heeft op 13 februari geconcludeerd, dat de stukken in orde waren. Zie verslag kascommissie.

In de laatste bestuursvergadering is afgesproken, dat het ivm corona, toch niet verantwoord is om een grootschalig feest te geven. Ook de lezingen kunnen we voorlopig nog niet laten doorgaan. Wel is afgesproken om met de werkgroepen in gesprek te gaan om te proberen meer buitenactiviteiten op de agenda te krijgen zoals excursies etc.
Erg jammer van het feest, maar indien mogelijk gaan we er volgend jaar opnieuw voor.

Werkzaamheden: knotten van wilgen, verzamelen en afkorten van afgezaagde takken; onderhoud aan diverse andere landschapselementen

Vrijwel vanaf de start van de NVWC nu 45 jaar geleden, verricht de knotwerkgroep van de NVWC onderhoud aan knotwilgen in de omgeving van Culemborg. Al die tijd draagt deze werkgroep bij aan het behoud van knotwilgen, die zo kenmerkend zijn voor het landschap in onze omgeving. We zouden graag door willen gaan met deze belangrijke taak.

Fietsroute Eendenkooien West Betuwe

Op woensdag 1 juli j.l. is het eerste exemplaar van de Fietsroute Eendenkooien overhandigd aan dhr. Rutger van Stappershoef, wethouder recreatie, toerisme en cultuur van de Gemeente West Betuwe.

De overhandiging vond plaats in de schaapskooi op Natuurbeleving Leidsche Hoeven, in Tricht. De overhandiging werd gedaan door eendenkooi kenner Jan Taat, mede in zijn functie als coördinator Natuur en Eendenkooien in het natuurgebied de Leidsche Hoeven.

Pagina's

Abonneren op Natuur- en Vogelwacht Culemborg e.o. RSS