U bent hier

Vervolgcontrole nestkastjes ivm processierupsenproject langs de Dreven

Op 3 juni samen met Leo de nestkastjes weer gecontroleerd. Meeste bezette kastjes waren uitgevlogen. Er was 1 nestje nog met 7 eitjes (zie foto), waarbij de koolmees nog moest gaan broeden. In 1 kastje stonden de mezen op uitvliegen. Bij de Van Pallandreef (4) en het begin van de Lange Dreef (1) waren er in totaal 5 nestjes met grote jongen mislukt, en waren de jongen dood. Opvallend was, dat dit in het meer bebouwde deel van de route was. In het buitengebied dus veel beter. Mogelijk zou dit het gevolg kunnen zijn van het gebruik van gifstoffen in tuinen of doordat de mezen hondenharen aanslepen en deze vaak reststoffen van de vlooienbehandeling in zich hebben.
Er zijn weinig (hooguit 1) starters dus met tweede broedsels.

Tijdens de controle kwamen we de eikenprocessierupscontroleur van de gemeente tegen, Deze vertelde ons, dat er dit jaar langs de Lange Dreef nog maar in 3 bomen eikenprocessierupsen waren aangetroffen. Hij was blij verrast door dit volgens hem positieve resultaat. In 1 nestje zag je duidelijk dode rupsjes van de processierups. De mezen hebben dus duidelijk invloed gehad op het aantal rupsen van de eikenprocessierups.

Verder kwamen we tijdens het controleren langs de Lange Dreef op 3 plaatsen zingende bosrietzangers (!) tegen. Waarschijnlijk doordat er niet gemaaid is en er veel riet langs de sloot staat. Hopelijk gaat de gemeente dit voorlopig ook niet doen. Er wordt veel gewandeld en gefietst op dit traject. Dit leidde tot veel belangstelling voor onze activiteiten en een erg positieve respons.
De uitgevlogen nestjes werden verwijderd, mezen broeden nooit meer in een oud nestje, omdat deze vaak parasieten bevatten. Bij een tweede broedsel bouwt men wederom een nieuw nest.
Over enkele weken willen we nogmaals controleren of er nog tweede broedsels zijn.