U bent hier

Veel soorten vis in de Lek gevangen

Afgelopen zaterdag werd er door leden van de NVWC een succesvolle poging gedaan om de samenstelling van de vissen in de Lek te bestuderen. Onder leiding van de deskundigen Daniël Beuker en Berry Lukas en met behulp van professioneel gereedschap (een zgn. zeegnet) van Bureau Waardenburg werden 2 kribvakken en 1 inham bemonsterd. Zoals te verwachten deze tijd van het jaar bestond de vangst uit veel jonge visjes. Iedere trek leverde tientallen baarsjes op en soms wel 100 nog niet op naam te brengen witvisjes van de karperfamilie. Vooral in de inham troffen we enkele mooi uitgegroeide grondeltjes. Uiteindelijk konden we 9 vissoorten noteren: baars, snoekbaars, blankvoorn, winde, alver, driedoornige stekelbaars, marmergrondel, zwartbekgrondel en Pontische stroomgrondel. Een groot verschil met een soortgelijke excursie van enkele jaren geleden toen de laatste drie grondelsoorten nog niet in Nederland voorkwamen. Vooral vanuit de jeugdgroep was er veel enthousiaste belangstelling. Voor meer foto's zie de fotopagina van 20 juni.
Wim Rubers

Tags: 

Reacties