U bent hier

Uitleg code noteren

De kleuren worden genoteerd in de volgorde linkerpoot - rechterpoot en wel van boven naar beneden. De Universiteit van Groningen beheert het Nederlandse ringschema. De kleuren van dit schema zijn: lime (L), blauw (B), geel (Y), rood (R). Complicatie: oude ringen kunnen verkleuren. Geel kan b.v. oranje worden, dat in bepaald licht op rood gaat lijken.
De vogels hebben allemaal een vlaggetje. Dit wordt aangegeven met een 'f' achter de kleur. Aan de poot met de vlag zitten drie ringen; aan de andere poot twee.
De vogel hieronder wordt dus gecodeerd als: L(ime) R(ed) R(ed) f(lag) R(ed) B(lue) - LRRfRB

Uitleg code noteren - 2

De Universiteit van Groningen gebruikt een iets afwijkend coderingssysteem, waarbij eerst de kleur van de vlag wordt vermeld en een aansluitend getal de positie weergeeft.
Voor de linkerpoot zijn dit de posities 1 (boven, 3 (midden), 5 (onder)
Voor de rechterpoot gelden de posities 2 (boven), 4 (midden), 6 (onder)
De vogel op de foto wordt daarmee gecodeerd als R5LRRB.

Handig bestand voor het bepalen van het ringschema (en de ringer)
Ringschema