U bent hier

Ruim 4000 vinken over Culemborg bij Euro Birdwatch

De vink is grote ‘winnaar’ geworden van de EuroBirdwatch-telling die leden van de vogelwerkgroep zaterdag hielden. Over de trektelpost in de Redichemse Waard, op een krib langs de Lek, vlogen zaterdag 6 oktober maar liefst 4050 vinken. De leden van de vogelwerkgroep en verschillende andere belangstellenden telden van 7.15 uur tot 16.15 uur de langstrekkende vogels. Ver achter de vink kwam op de tweede plaats de spreeuw (468), terwijl graspieper met 303 exemplaren nummer drie was. Andere leuke cijfers: er vlogen 241 veldleeuweriken, 30 boomleeuweriken, 13 sperwers, 11 kanoeten en 7 grote gele kwikstaarten langs.

Euro Birdwatch is een jaarlijkse simultaantelling van trekvogels op telposten verspreid in Europa. In ons land coördineert Vogelbescherming Nederland deze dag. Het doel van dit evenement is om in heel Europa aandacht te schenken aan trekvogels en hun leefgebieden. Hierdoor ontstaat meer draagvlak voor beschermingsactiviteiten in de verschillende landen. In heel Nederland werden tijdens Euro Birdwatch ruim een miljoen vogels geteld.

De gehele telling is te vinden op http://www.trektellen.nl/count/view/241/20181006