U bent hier

Persbericht over actie voor Volencampen

B&W CULEMBORG KAARTEN PRAKTIJKEN RIJKSVASTGOEDDIENST AAN BIJ STAATSSECRETARIS
Burgemeester en Wethouders van Culemborg hebben in een brandbrief aan Staatssecretaris Knops de praktijken van Rijksvastgoeddienst (beter bekend als Dienst der Domeinen van de Nederlandse staat) aangekaart. Daarin dringen zij aan op ‘goed beheer’ van 12 hectare grasland middenin een woonwijk.
Deze graslanden, De Volencampen geheten, hebben een unieke cultuur-historische waarde en grote potentie voor natuurinclusief beheer.
Sinds De Volencampen in 2011 door Het Geldersch Landschap zijn afgestoten wegens verhoogde pachtlasten, worden ze door eigenaar Rijksvastgoeddienst verpacht aan een lokale agrariër die het gebied exploiteert als hooiland. Sindsdien is de natuurwaarde van dit bijzondere gebied sterk achteruit gegaan.
Biologen hebben De Volencampen tot ‘ecologisch rampgebied’ verklaard nu weidevogels, hazen, konijnen, de oorspronkelijke flora en het waterleven grotendeels zijn verdwenen. Een eeuwenoude watergang is verstoord.
Het contract met de huidige pachter loopt in oktober af. De Volencampen dreigen nu inzet te worden van een landelijke intekenactie onder boeren door eigenaar Rijksvastgoeddienst voor herpacht van De Volencampen.
De hoogste bieder wint en daarmee waarschijnlijk een partij die een nog intensiever beheer gaat voeren om de pachtsom te kunnen terugverdienen. Met als risico meer drijfmesthandelpraktijken op de Volencampen.

BURGERINITIATIEF VOLENCAMPEN bestaande uit joggers, fietsers, wandelaars, recreanten, Natuur en Vogelwacht, lokale Ouderenbond (KBO/PCOB), Initiatiefnemer Kuilenburger Polderplan, Vereniging De 4 Dreven en omwonenden hebben hun bezwaren tegen deze praktijken bij B&W kenbaar gemaakt.
Het is niet meer van deze tijd nu ernstige milieu- en klimaatrampen ons bedreigen dat het Rijk een landelijk handeltje begint onder boeren die tegen elkaar op moeten bieden om een waardevol cultuur-historisch groengebied middenin een woonwijk intensief agrarisch te laten beheren.
B&W heeft het signaal van BURGERINITATIEF VOLENCAMPEN begrepen en Staatssecretaris Knops ter verantwoording geroepen.
------------------------------------------------------------------------
Noot voor de Pers
UITNODIGING RONDLEIDING VOLENCAMPEN
BURGERINITIATIEF VOLENCAMPEN nodigt u graag uit voor een RONDLEIDING langs DE VOLENCAMPEN met Culemborgse Raadsleden.
Voor vragen, uitleg, toelichtingen en overige informatie zijn biologen, ecologen, landschapsarchitecten, historici en archeologen tijdens de Rondleiding beschikbaar.
Datum: Zaterdagmiddag 28 augustus 2021
Tijd: 14.00 uur
Plaats: Hoek Waldeck Pyrmontdreef-Wilhelminadreef, Culemborg
Contact: BURGERINTIATIEF VOLENCAMPEN, E: Mghunfeld@hotmail.com

Tags: