U bent hier

Onjuist artikel AD over Knotten langs de Lek

Donderdag 14 januari verscheen tot onze verbazing en ergernis op de landelijke nieuwspagina 6 van het Algemeen Dagblad een artikel onder de kop “Knotten langs de Lek”. Daaruit kan de indruk ontstaan dat de Natuur- en Vogelwacht Culemborg, in het artikel foutief Vogel-Natuurwacht genoemd, op dit moment nog, tegen de vigerende corona-regels in, deze werkzaamheden verricht. Dat is onjuist.

Van verschillende kanten werden wij al benaderd met de vraag hoe dit mogelijk is onder de huidige corona-maatregelen. De foto’s dateren echter van meer dan vijftien jaar geleden en bovendien knot de knotwerkgroep van de NVWC al geruime tijd niet meer in De Duinen in Beusichem. De bron lijkt een meer algemeen artikel te zijn in (de digitale editie van) De Gelderlander van 14 januari over knotwilgen snoeien in de gemeente Buren met ook hierbij oude foto's van William Hoogteyling.

Alle activiteiten van de NVWC liggen al sinds november vorig jaar stil, inclusief de geplande snoeidagen.

Het bestuur van de Natuur- en Vogelwacht betreurt deze merkwaardige berichtgeving.

Het bestuur.

 

Tags: Vogel-Natuurwacht, knotten, "Knotten langs de Lek", William Hoogteyling, Natuur- en Vogelwacht Culemborg