U bent hier

Nieuwjaarsreceptie grote opkomst!

Het was afgelopen woensdag een druk bezochte en gezellig samenzijn op onze receptie. Onze voorzitter, Kars, stak na het nuttigen van de traditionele oliebollen, een enthousiast verhaal af. Benadrukt werd, dat onze vereniging, ook na 45 jaar nog steeds springlevend is. Ons ledenaantal is nog nooit zo hoog geweest. Per 1 januari waren dit er 385! Met hiernaast nog 135 extra Tsjielp-lezers. Voor haar grote inbreng bij het uitbrengen van de Tsjielp werd Gijsje extra in het zonnetje gezet. Dit jaar is een lustrumjaar. Er werden ideeën aangedragen om dit te vieren, een commissie is in het leven geroepen, waarvoor nog vrijwilligers en ideeën gevraagd werden. Er komt dit jaar weer een lustrum Hemelvaartskamp naar La Brenne. Dit voor de 4e keer. Door een grote meerderheid van de aanwezige leden werd tijdens de receptie verzocht om ook als NVWC de vuurwerk-petitie te ondertekenen, hetgeen inmiddels gebeurd is. Uiteraard kunnen ook individuele leden deze petitie ondertekenen. Naast de mensen heeft ook de natuur veel last van de geluidsbelasting en de bijbehorende vervuiling. Zie meer op; http://vuurwerkmanifest.nl/ en/of https://petities.nl/petitions/vuurwerkverbod

Tags: