U bent hier

Mechanische vliegenval in de Baarsemwaard

We werden als Natuur- en Vogelwacht benaderd door de boeren die hun koeien in de Baarsemwaard hebben lopen. Melkveehouders Gert-Jan en Arjen Kool zijn biologische boeren en proberen dus zo min mogelijk gifstoffen te gebruiken. Al vroeg in de zomer zitten er vliegen op de koeien. Een te groot aantal geeft overlast aan de dieren, vormt een risico op ziekte en verhindert de hygiënische winning van melk. In de gangbare én biologische rundveehouderij mogen vliegen bestreden worden met chemische vliegenmiddelen op de koe. Dit zijn middelen met werkzame stoffen als ivermectine, avermectine, DEET, etc. Van deze stoffen is bekend dat ze persistent zijn en relatief lang in het milieu blijven. De stof wordt door de koe uitgescheiden en komt terecht in de weidemest. Vleermuizen en boerenzwaluwen, die van origine op agrarische bedrijven horen, eten duizenden insecten gedurende een dag of nacht. Als deze insecten gifstoffen bij zich dragen kan dat ook negatieve effecten hebben voor die predatoren en hun jongen. Bovendien komt een deel van de werkzame stoffen in bodem en water terecht. Dus wordt er door Gert-Jan en Arjen gezocht naar een milieuvriendelijke oplossing. Ze kwamen op het spoor van een vliegenval. Deze val wordt onder meer in Australië gebruikt. De koeien lopen als het ware een sluis in en lopen tussen harige borstelstrips door. Deze borstels zorgen ervoor dat de vliegen opvliegen. Zij vliegen naar boven waar het licht is. Via kleine spleetjes/gaatjes worden ze afgevangen, waarna ze doodgaan door de warmte en via de zijkant van de val naar beneden vallen. Hierbij worden dus geen giftige stoffen gebruikt. Ze zijn deze val aan het testen in de Baarsemwaard en wij (Annette van Berkel en Kars Veling) willen regelmatig gaan kijken of er niet ongewenste bijvangsten zijn. We verwachten dat niet omdat er niet veel andere insecten op de koeien zullen zitten en de val werkt echt voor de dieren die met de koeien mee de sluis in lopen. We houden jullie zeker op de hoogte. En als je dus de val ziet staan in de Baarsemwaard, dan weet je waar die voor bedoeld is.

Tags: