U bent hier

Knotwerkgroep NVWC weer van start

Na een jaar stilstand vanwege corona en daaraan verbonden beperkingen zijn er plannen voor herstart komend winterseizoen
Met het bestuur van de NVWC is gesproken over enkele bijkomende problemen waarvan het stuk gaan van de kettingzaag een item was.
Reparatie is gezien ouderdom van de zaag bijna niet mogelijk en een kostbare aangelegenheid. Inmiddels is er groen licht voor aanschaf van een nieuwe
elektrische kettingzaag. Aanschaf kan mede worden gedaan vanuit de opbrengst van het jubileumboekje.
Gecombineerd met terugloop en vergrijzing van de vrijwilligers was het ook voortbestaan de Knotwerkgroep in het geding.
Enkele oproepen hebben geleid tot belangstelling van een aantal nieuwe vrijwilligers. Ook verdere samenwerking met andere vrijwilligersgroepen
iordt gezocht. Met de vrijwilligers van het Geldersch Landschap wordt al samengewerkt bij het snoeien in de Armenboomgaard naast Werk aan het Spoel.
Ook wordt er gekeken naar samenwerking bij het knotten met het collectief Redichemse Waard vanaf winter 2022/2023.
Alle knotwilgen bij de Redichemse Waard zijn gesnoeid door de gemeente Culemborg. Om tot een ander snoeiregime (meer gespreid) te komen is de opzet het onderhoud door vrijwilligers uit te laten voeren.

De data voor komende winter zijn:

Zaterdag 27 november Armenboomgaard naast Werk a/h Spoel
Zaterdag 11 december Armenboomgaard naast Werk a/h Spoel
Zaterdag 15 januari Werk a/h Spoel zuidkant
Zaterdag 5 februari Nog in te vullen
Zaterdag 26 februari Nog in te vullen

Per knotdag volgt tzt nadere informatie.

Meer informatie gewenst neem dan contact met ons op.

Harry van de Warenburg (h.j.m.van.dewarenburg@freeler.nl)
Wim Smits