U bent hier

Data knotwilgen snoeien 2015-2016 bekend

De eerste voorbereidingen voor het komende knotseizoen zijn opgestart. De contacten met eigenaren zijn gelegd en vergunningaanvraag voor ontheffing van verbranden resthout is ingediend.
Op een locatie kan het hout niet worden versnipperd en bij een tweede is het twijfelachtig, afhankelijk van weers- en terreingesteldheid.
Zeker is de locatie bij de familie Merkx aan de Beusichemsedijk. Hier zijn 2 volle werkdagen nodig. Langs de Beusichemsedijk in de uiterwaard tegenover huisnummer 17 (bij de NVWC trektelpost) staan enkele zware bomen die hoognodig een snoeibeurt nodig hebben.
Ook Fort Werk aan het Spoel (noordzijde) staat op de agenda. Een vierde locatie wordt vooralsnog in reserve gehouden.

De 5 dagen zijn:

Zaterdag 21 november en 12 december 2015
Zaterdag 16 januari , 6 en 27 februari 2016

Noteer deze data in uw agenda. Voor meer informatie kunt u terecht bij ondergetekende.
Komende tijd volgt er meer informatie.

Harry van de Warenburg
h.j.m.van.dewarenburg@freeler.nl of (0345) 514358

Tags: