U bent hier

30 mei - 6 juni 2014: Frustro-grutto's leveren nieuwe aflezingen

Tijdens een avondtelling verzamelden zich op 30 mei minimaal 127 grutto's in de Everdingenwaard. Dat is geen best teken want de vogels horen nu nog permanent bij hun kleine jongen te blijven. Vermoedelijk hebben al deze vogels hun legsel verloren. 
De groepen leveren weer een aantal nieuwe kleurringaflezingen op. R3LYLB is drie van de vijf avonden aanwezig. In totaal is deze vogel dit voorjaar negenmaal door ons afgelezen.
R3LBBY en R3BLLR zijn daarentegen nieuw voor ons: het is hun eerste aflezing sinds medio maart. R5LLBY hebben we eenmaal eerder afgelezen, op 3 april. In totaal hebben we nu 140 aflezingen van 55 individuele grutto's verzameld.

De komende weken breekt een nieuwe fase aan. Dan zijn de jonge grutto's groot genoeg om mee te vliegen naar de slaapplaatsen, waar ook driftig gefoerageerd wordt om op te vetten voor de trek.
Het is bijzonder om je te realiseren dat we met onze aflezingen in de Everdingerwaard bijdragen aan het werk en de vakgroep van Prof. Dr. Teunis Piersma van de Universiteit van Groningen. Afgelopen week werd bekend dat deze trekvogelonderzoeker een van de vier winnaars is van de prestigieuze Spinozaprijs. Klik hier voor het NOS-bericht.
(Mario Huizinga en Jouke Altenburg)