U bent hier

Wie-o-wie is de man van nest 17-03?? Blog uit het Veld geklapt 2020#6

Een blog over vogelonderzoek in de West-Betuwe door Jouke Altenburg

Sinds 2009 worden boerenzwaluwen in de West-Betuwe geringd om hun overleving en verspreiding te volgen. Sinds 2018 krijgen volwassen vogels op vijf erven naast een metalen ringetje ook een unieke kleurring1. Daarmee zijn deze vogels van enige afstand met een camera ‘af te lezen’. Op 20 juni 2020 onthulden filmbeelden een opvallend verschijnsel.

Een vlot stel…

Mannetje linkerpoot metalen ring, rechterpoot wit/gele kleurring, verder ♂a/WY, is op 17 augustus 2018 bij de fam. Stol als volwassen broedvogel geringd. Hij was toen tenminste twee jaar oud. In 2020 was ♂a/WY er vroeg bij: op 8 april werd hij zingend vanaf de nesten 13-02 en 17-03 gezien. Deze nesten hangen een meter van elkaar aan de plafondbalken van de kleine paardenstal van de fam. Stol. Op 17 april was ♂a/WY nog single, maar op 29 april was de conclusie: ‘mogelijke partner ♀metalen ring BG86246, nest 13-02’. Deze vrouw, we noemen haar ‘Meta’, is als nestjong op 22 juli 2017 geringd bij de fam. van Dam. Zo’n waarneming van een geringd jong als broedvogel is altijd een kers op de taart. ‘Dit stel is vlot binnen’ dacht ik. Want calamiteiten daargelaten zijn boerenzwaluwen doorgaans hun partner het hele broedseizoen trouw.

of toch niet?

Het eerste ei in nest 13-02 werd gelegd op 2 mei. Op 7 mei werd echter vrouw BG/a (kleurring blauw-groen aan de linkerpoot) op nest 13-02 gefotografeerd. Had Meta nu afgedaan? Of was haar ‘buurvrouw’ alleen even langs gekomen? Op 17 mei werd ♀BG/a broedend op nest 17-04 vastgesteld. Dit nest zit op ca. 70 cm afstand van nest 13-02. ♂a/WY verdedigde het territorium fel tegen een indringer. Was hij van vrouwtje gewisseld? Op 20 mei werd Meta weer gefotografeerd op nest 13-02. Het afleesoverzicht meldt ‘mogelijk ongeringde partner’. De koppeling van een mannetje aan een vrouwtje en het nest kan eigenlijk pas met zekerheid worden gedaan als de eieren uitgekomen zijn. Boerenzwaluwmannetjes broeden namelijk niet, maar dragen wel bij aan het voeren van de jongen. Meta’s eerste legsel van 5 eieren in nest 13-02 ging echter verloren, mogelijk als gevolg van felle gevechten door het aanwezige mannenoverschot.

Herkansing

Meta liet er echter geen gras over groeien en nam het naastgelegen nest 17-03 in bezit. Dit nest is ongeveer 1,7 m verwijderd van nest 17-04. Op 28 of 29 mei startte ze haar vervolglegsel van 5 eieren; elke dag één ei. Op 16 juni kwamen vier jongen uit. De jongen van ♀BG/a in nest 17-04 waren op dat moment al tien dagen oud. Maar wie waren de respectievelijke vaders? Op 3 en 17 juni was ♂a/WY nog op nest 17-04 gefotografeerd, dus het was uitkijken naar een ander mannetje voor Meta. Wie o wie was de vader van nest 17-03?

Onverwachte wending

Op 13 juni hebben de ongeringde vogels in de stal tijdens een vangactie een unieke kleurring gekregen. Op 19 juni is geprobeerd om hen aan partner en nest te koppelen. Dat gebeurt door een filmcamera op statief beurtelings op elk van de nesten te richten. Door de stal direct na het starten van de opname te verlaten breng je de gewenningstijd terug naar bijna nihil. Het achteraf bekijken van de filmbeelden van nest 17-04 leverde geen verrassingen op: ♂a/WY en ♀BG/a kwamen al voerend in beeld. Op de eerste twee filmtakes van nest 17-03 was echter alleen Meta voerend te zien. Twintig minuten lang geen enkel beeld van een voerend mannetje. Op 20 juni is het nest een half uur gefilmd. En welke man kwam tweemaal voerend in beeld? Tadaa…. ♂a/WY. Ondanks een mannenoverschot in deze stal houdt ♂a/WY er in 2020 dus twee vrouwtjes op na. In biologentaal: een gevalletje polygamie. Dat hebben we sinds de start van ons kleurringonderzoek in 2018 niet eerder vastgesteld.

Wat melden ‘de boeken'?

De boerenzwaluwmonografie van Turner (2006) haalt verschillende studies aan waarin polygamie bij boerenzwaluwen is vastgesteld. Het komt echter niet bepaald vaak voor. Er moeten twee nesten binnen het territorium van één mannetje liggen. Hij kan twee vrouwtjes aan zich binden, of het tweede nest ‘erbij’ nemen wanneer het tweede mannetje verdwijnt. Ook kan hij de tweede man wegjagen. Gezien de waarneming van een ongeringde man op 20 mei bij het (mislukte) legsel in nest 13-02 en de felle gevechten, is de optie ‘wegjagen’ niet uitgesloten. Een aantal studies beschrijven dat een polygame man de beide legsels in zijn territorium voert. Maar het kan ook gebeuren dat zo’n mannetje een van beide legsels negeert. Het vrouwtje van dit nest zal proberen haar voerfrequentie op te schroeven om de pullen voldoende te eten te geven. Vooral onder slechte weersomstandigheden zal dat echter niet lukken. Polygamie lijkt dus geen optimale broedstrategie voor boerenzwaluwen. De vrouwtjes moeten extra hard werken en de kans dat jongen van één of beide nesten door voedselgebrek in een slechte conditie uitvliegen of zelfs sterven is groter.

Dankwoord

Het Betuwse boerenzwaluwonderzoek wordt uitgevoerd door Theo Boudewijn en Jouke Altenburg, met assistentie van Wim Stol en Marc Collier. Alle erfbewoners, die zo ruimhartig medewerking verlenen, worden hartelijk bedankt. In het kleurringonderzoek wordt samengewerkt met ringers van VRS Menork (sinds 2018), Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk (sinds 2019) en VWG de Grutto (sinds 2019). Het onderzoek is mede mogelijk dankzij een bijdrage van het Huib Kluiverfonds (NOU) en een donatie voor kleurringen van VNV Noordwijk.

Toelichting

Waarom (kleur-)ringen? Vogels worden geringd om hun overleving en verspreiding te volgen. Het ringonderzoek vormt een belangrijke ‘vinger aan de pols’ van de gezondheid van vogelpopulaties. Het onderzoek wordt in Nederland niet alleen uitgevoerd door professionals, maar ook door zo’n 500 vrijwillige ringers, die hiervoor een opleiding hebben gevolgd en elke drie jaar een certificering moeten halen. Coördinerende organisatie is het Vogeltrekstation, onderdeel van het NIOO-KNAW te Wageningen. Door vogels ook herkenbaar te maken met een unieke kleurring kunnen hun nestkeuze, partnerkeuze, reproductie en jaarlijkse overleving gedurende hun verdere leven – op afstand - worden gevolgd. Het aantal waarnemingen ‘bij leven’ stijgt sterk bij het toevoegen van een kleurring. De kwaliteit van de informatie neemt ook navenant toe.