We zagen in de uiterwaarden bij de Lek dat er Bevers druk bezig zijn geweest. Gezien Bergeend, Knobbelzwaan, Kuifeend, Brilduiker en de Zilver Reiger. En als laatste het ijsvogeltje die op de tak stil bleef zitten. Mijn Kleindochter Lara was helemaal trots.

Hemelvaartkamp NVWC 2016

Na het succesvolle jubileumkamp in mei van dit jaar in La Brenne, Frankrijk, heeft een aantal NVWC-ers de smaak weer te pakken. Er is veel moois gezien, weer nieuwe kennis opgedaan, de sfeer was uitstekend, er zijn nieuwe contacten gelegd, oude weer aangehaald. Daarom wordt er dit jaar opnieuw een kamp georganiseerd, iets dichter bij huis en wel in de Hemelvaartperiode, van 5 t/m 8 mei 2016.

De bestemming is het Meinweggebied, een voor Nederland uniek terrassenlandschap. Bijgaand een uitgebreide beschrijving van het gebied.

Aanstaande zaterdag de 16e is de opzet om de 2e helft van de rij bomen langs de Beusichemsedijk te snoeien en het karwei hier af te ronden. In december heeft een kleine groep bijna de helft van de bomen gesnoeid, hout afgevoerd en verbrand.

Op 6 januari was er een leuke nieuwjaarsbijeenkomst in de Steenuil. De klusgroep had het geweldig voorbereid en erg smakelijke oliebollen gebakken. Er was volop gelegenheid om elkaar de beste wensen te doen en te overleggen over wat er allemaal op stapel staat komend jaar.

De redactie van de Hak-al, het verenigingstijdschrift van de NVWC, is op zoek naar twee nieuwe medewerkers. Allereerst is er een vacature voor een redactiecoördinator. De coördinator is de aanjager van bijdragen voor de Hak-al en de bewaker van de redactiestromen. Zij of hij enthousiasmeert potentiële auteurs om kopij aan te leveren, verzamelt deze kopij en verzorgt de eerste bewerking. Verder bewaakt de coördinator de deadlines. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij eindredacteur Louis van Oort: Lvanoort@planet.nl

In Tsjielp 71 vindt u alles over de NVWC-activiteiten in januari en traditiegetrouw wordt in het eerste nummer van het jaar ook het jaarprogramma van de jeugdgroep gepresenteerd. Voor nieuws over álle plannen voor 2016 komt u natuurlijk naar de Nieuwjaarsbijeenkomst op 6 januari in de Steenuil! Het bestuur hoopt velen van u daar te ontmoeten.

Onder deze titel stond prominent op de voorpagina van de Culemborgse Courant van 23 december 2015 de vondst, door kanoërs van De Helling, van afgeknabbelde takken en een gevelde knotwilg. Het ging duidelijk om beversporen. In een bericht met foto op pagina 17 van de krant werd uitgebreider verslag gedaan. Verwezen werd naar ‘geruchten en losse waarnemingen van een voorbij zwemmende bever in de Lek en de Meer’ en naar de verwachting van de NVWC dat de bever zich hier zou vestigen.

Zaterdag 12 december heeft een klein groepje van 14 vrijwilligers ongeveer de helft van de rij knotwilgen aan de Beusichemse Dijk nummer 7 gesnoeid. Het hout, de dikke stukken werden meegenomen door enkele liefhebbers, werd ter plaatse verbrand.
Versnipperen is dit jaar niet mogelijk omdat ook hier dijkverbetering plaatsvindt. Het perceel is tijdelijk niet goed bereikbaar voor groot materieel.
De knotwerkgroep verwacht bij goed weer en voldoende snoeiers de klus 16 januari te kunnen klaren. Nog ruim 20 knotwilgen moeten worden verlost van de takkenpruik.

De eerste snoeidag van dit seizoen in november kon vanwege het slechte weer en de vooruitzichten niet doorgaan. Dan is het altijd jammer dat het in de loop van de ochtend droog wordt en er zelfs een waterig zonnetje te voorschijn komt.
Echter wij moeten rond 8 uur een beslissing nemen op basis van het weer en de vooruitzichten ondermeer via buienradar.
Een nieuwe poging op de locatie aan de Beusichemsedijk zaterdag 12 december en 16 januari aanstaande. Een lange rij waar zeker 2 zaterdagen voor nodig zijn.

Pagina's

Abonneren op Natuur- en Vogelwacht Culemborg e.o. RSS