Het is te voelen, te ruiken, te zien: het is bijna zomer! In de Tsjielp van juni wordt teruggeblikt op de drukke mei-maand, maar ook vooruitgekeken naar de vele activiteiten in juni én naar een dagtocht komend najaar. Was u er bij in 2010 toen de NVWC met De Dageraad de Noordzee op voer om vogels te kijken? Een tocht waar nog steeds over gesproken wordt. Komend najaar wordt er weer een boottocht georganiseerd. U kunt zich hiervoor nu al aanmelden, het aantal plaatsen is beperkt.

Broedpogingen van oeverzwaluwen in Parijsch

Op 20 mei werd vastgesteld dat enkele oeverzwaluwen probeerden een kolonie te vestigen op het bouwterrein langs de Laan van Parijsch. Er waren in de afgegraven wand van een gronddepot een drietal holen te zien. De NVWC heeft contact opgenomen met de gemeente, omdat gevreesd werd dat de kolonie in wording bij verdere werkzaamheden verstoord of vernield zou worden. Dat zou niet alleen jammer zijn voor de oeverzwaluwen, maar het zou ook leiden tot een overtreding van de Flora- en faunawet.

Zaterdag was met prima weer de afsluitende excursie van de cursus Natuur in en om Culemborg. De excursie ging naar de Steenwaard. Er werden leuke waarnemingen gedaan, zoals o.a.bruin blauwtje, argusvlinder, icarusvlinder, veldsalie, en de ijsvogel. Ook werd een vos gespot. Er waren veel positieve reacties over de cursus. Mogelijk lukt het ons om volgend jaar weer een cursus te organiseren.

De natuurtuin bij de Steenuil begint steeds meer vorm te krijgen. Dankzij inspanningen van de Klusgroep begint het steeds mooier en natuurlijker te worden.
Er is een composthoop, een bijenhotel, nestkasten zijn opgehangen, via strooiselpaden en kleine stukjes maaien is het goed toegankelijk.
Zie hierbij de foto's van Frans Waroux van de tuin en van Cees van Appeldoorn van de steenuilkast achterin het terrein.

Onder stralende weerscondities hadden we een prachtig voorjaarskamp in de Meinweg. Er waren vele mooie waarnemingen en vooral de sfeer was erg goed. Er was veel animo om dit volgend jaar te herhalen en dan liefst met hetzelfde weer.

Gisteren vond de controle van de torenvalkkasten plaats in het werkgebied door de nestkastengroep. Hierbij werd gebruik gemaakt van een nestkastcamera. Dit maakt het controleren een stuk makkelijker en minder storend voor de valken. Er waren 5 kasten bezet en voorzien van eieren, waarop gebroed werd. De foto's bij dit stukje zijn overigens van de controle vorig jaar.

De vijftiende Big Day van de Natuur- en Vogelwacht Culemborg (NVWC) is gewonnen door het Culemborgse duo Gerrit jan Klop en Jandirk Kievit. Tijdens de vogelmarathon van 22 uur zagen en hoorden zij 106 vogelsoorten, waarmee zij winnaars werden van de Gouden Snip. De vijf deelnemende teams namen in totaal 122 soorten waar.

Gedeeld tweede werden teams Beuker-De Boer en Van Opheusden-Van Oort met 104 soorten. Lucas/Huizinga werden vierde met 96 soorten en het vrouwenteam Kievit/Kriesch debuteerde met 79 soorten.

De zwaluwen zijn allemaal terug in ons land, zodra de zon schijnt fladderen er vlinders, planten staan in bloei: de natuur op zijn best! Zelf er op uit of met anderen, genieten van het voorjaar. Zie de vele activiteiten in deze Tsjielp!!. Veel leesplezier!

Hallo vogelaars,
Weten jullie wel dat er een ‘nieuw’ vogelgebiedje is ontstaan? Doordat de uiterwaard (direct naast de dijk, ter hoogte van parkeerterrein Palumbus) gedeeltelijk onder is gelopen, zijn er hier opeens veel meer vogels dan voorheen te zien! Slobeend, tureluur, grutto (die hier nestelt?), bergeend, kievit (en misschien nog specialere soorten)… je hoeft maar te gaan zitten en ‘’de vogelfilm’’ speelt zich voor je af! En ’s avonds in het donker is er van alles te horen!

Wel een aparte ervaring om een ooievaar op (bijna) ooghoogte door je straat te zien vliegen.

Voor het tweede jaar wordt er op het ooievaarsnest op het Vitensterrein gebroed. Wederom is een paartje ooievaars neergestreken op de nestpaal naast de watertoren. Er waren meer kapers op de kust, maar dit stel heeft definitief bezit genomen van het nest en de paarband bevestigd.

Pagina's

Abonneren op Natuur- en Vogelwacht Culemborg e.o. RSS