U bent hier

Lid of donateur worden?

Lid of donateur worden?

Een lidmaatschap kost 20 euro per jaar. Wanneer in een huishouden meerdere personen lid zijn van de vereniging, is het eerste lid volledige contributie verschuldigd en zijn de tweede en volgende leden de helft van de contributie verschuldigd: 10 euro per jaar. Dit geldt ook voor leden jonger dan 18 jaar (de vereniging kent geen jeugdleden). Niet-leden kunnen maximaal drie maanden meedoen aan de activiteiten van een werkgroep of de jeugdgroep. Daarna zijn zij contributie verschuldigd.

De verzendkosten van het clubblad aan leden die buiten de bezorggebieden wonen (dat wil zeggen buiten de bebouwde kom van Culemborg, Geldermalsen, Tricht, Zoelmond en Beusichem) worden doorberekend in de contributie. Kosten: 9 euro per jaar.

Organisaties of personen die geen lid willen worden, maar de NVWC wél willen steunen, kunnen zich aanmelden als donateur. De minimale jaarlijkse donatie is 20 euro. Donateurs ontvangen éénmaal per jaar de editie van het clubblad met het inhoudelijk en financieel jaarverslag.

Wilt u lid of donateur worden, download dan aanmeldingsformulier NVWC-lidmaatschap en vul het in.

Inning van de contributie geschiedt liefst via automatische incasso. Download het incassoformulier en stuur het met aanmeldingsformulier ondertekend per post of digitaal aan de penningmeester.

U kunt er desgewenst ook voor kiezen alleen het aanmeldingsformulier in te sturen. U krijgt dan jaarlijks van de penningmeester het verzoek te betalen.

Verzenden digitaal naar : ledenadmin(apestaartje)nvwc.nl.                                                          

Per post is dit naar: Steenovenslaan 20, 4101 AM Culemborg

 

 

Wat houdt het lidmaatschap in? 

  • u krijgt drie- à viermaal per jaar het clubblad "Hak-al" 
  • u krijgt aankondigingen van alle activiteiten via de maandelijkse e-mailnieuwsbrief Tsjielp! 
  • u kunt deelnemen aan alle activiteiten 
  • u kunt lid worden van een of meer werkgroepen 
  • u heeft stemrecht en kunt dus meebeslissen over het beleid van de NVWC.

 

Wat houdt het donateurschap in? 

  • u krijgt jaarlijks de editie van het clubblad "Hak-al" met het inhoudelijk en financieel jaarverslag 
  • u krijgt aankondigingen van alle activiteiten via de maandelijkse e-mailnieuwsbrief Tsjielp! 
  • u kunt deelnemen aan alle activiteiten.